Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

IST – Intelligence Structure Test

Tuote on vain psykologien käyttöön.

IST – Intelligence Structure Test
Aiheet Kykyjen arviointi
Julkaisija Hogrefe, Goettingen: Liepmann, D., Beuducel, A., Brocke, B., & Amthauer, R.
Psykologien Kustannus Oy
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 15 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 6 - 10 min. / osatesti, koko testi n. 1 tunti 30 minuuttia
Pisteytysaika automaattisesti osatestien tekemisen jälkeen
Tarkoitus kolmen kykyfaktorin ja yleisen kykytason arvioiminen.
Julkaistu I versio: 1954, IST 70: 1971, IST 2000-R: 2001, IST UK-versio: 2010. Suomi: 2017.
Normitus Suomalaiset henkilöarviointitilanteessa kerätyt normit (N = 626), joihin myös koulutustasonormit: alempi korkea-aste ja sitä alemmat asteet (n = 246) ja ylempi korkea-aste ja tutkijakoulutus (n = 380), brittiläiset yleisnormit (N =1894)

Intelligence Structure Testillä arvioidaan kolmea kykyfaktoria (kielellinen päättely, numeerinen päättely ja visuaalis-spatiaalinen päättely) ja kykytasoa yleisesti yhdeksän osatestin avulla. Testistö soveltuu sekä ryhmä- että yksilötestaukseen.

Osatestit:

Kielellinen päättely:
1. Lauseentäydennys
2. Sanasuhteet
3. Samankaltaisuudet

Numeerinen päättely:
4. Laskutehtävät
5. Numerosarjat
6. Laskutoimitusmerkit

Visuaalis-spatiaalinen päättely:
7. Kuvion valinta
8. Kuutiot
9. Matriisit

Kolmen päättelyä mittavan kykyfaktorin perusteella muodostetaan yleisen kykytason tulos. Testistö perustuu uusimpiin ihmisen älykkyyden ja kykyjen rakenteen teorioihin sekä tutkimuksien tuloksiin. Testistö on laajasti käytössä Keski-Euroopassa ja uusin versio on validoitu Saksassa (N=2208) sekä Iso-Britanniassa (N=1894).
Suomessa on kerätty normiaineisto henkilöarvioinneissa käyneiltä (n = 626). Pyydä lisätietoa: nettitestit@hogrefe.fi.

Saatavilla HTS5 alustalla - ei vaadi lisäosan asentamista testattavan tietokoneelle.

Lisätieto

Lisätietoja nettitesteistäThe Intelligence Structure Test - Revised (IST-R) is an intelligence test battery with a broad range of applications based on the structural model of intelligence.

Each area of intelligence is assessed through three sub-tests.

* The Verbal Intelligence sub-tests are: Sentence Completion, Verbal Analogies and Similarities.
* The Numerical Intelligence sub-tests are: Numerical Calculations, Number Series and Numerical Signs.
* The Figural Intelligence sub-tests are: Figure Selection, Cubes and Matrices.
The inclusion of three sub-tests in each area means that several different types of item are used to measure each area. Thus the battery avoids the error of simply equating one particular type of item with an individual area of ability.

When all nine sub-tests are administered together, an overall score for reasoning is computed along with separate scores for each ability area and the sub-tests within that area. Sub-tests can also be administered individually with completion times ranging from 6-10 minutes.

This version of IST contains the verbal, numerical and figural/spatial ability modules:

The battery can be administered individually or in a group setting.

Available at the HTS4 platform - requires HTS-plugin installation.

Katso myös nämä