Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

IST – Intelligence Structure Test

Tuote on vain psykologien käyttöön.

IST – Intelligence Structure Test
Aiheet Kykyjen arviointi
Julkaisija Hogrefe, Goettingen: Liepmann, D., Beuducel, A., Brocke, B., & Amthauer, R.
Psykologien Kustannus Oy
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 15 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 6 - 10 min. / osatesti, koko testi n. 1 tunti 30 minuuttia
Pisteytysaika automaattisesti osatestien tekemisen jälkeen
Tarkoitus kolmen kykyfaktorin ja yleisen kykytason arvioiminen.
Julkaistu I versio: 1954, IST 70: 1971, IST 2000-R: 2001, IST UK-versio: 2010. Suomi: 2017.
Normitus Suomalaiset henkilöarviointitilanteessa kerätyt normit (N = 626), joihin myös koulutustasonormit: alempi korkea-aste ja sitä alemmat asteet (n = 246) ja ylempi korkea-aste ja tutkijakoulutus (n = 380), brittiläiset yleisnormit (N =1894)

Intelligence Structure Testillä arvioidaan kolmea kykyfaktoria (kielellinen päättely, numeerinen päättely ja visuaalis-spatiaalinen päättely) ja kykytasoa yleisesti yhdeksän osatestin avulla. Testistö soveltuu sekä ryhmä- että yksilötestaukseen.

Osatestit:

Kielellinen päättely:
1. Lauseentäydennys
2. Sanasuhteet
3. Samankaltaisuudet

Numeerinen päättely:
4. Laskutehtävät
5. Numerosarjat
6. Laskutoimitusmerkit

Visuaalis-spatiaalinen päättely:
7. Kuvion valinta
8. Kuutiot
9. Matriisit

Kolmen päättelyä mittavan kykyfaktorin perusteella muodostetaan yleisen kykytason tulos. Testistö perustuu uusimpiin ihmisen älykkyyden ja kykyjen rakenteen teorioihin sekä tutkimuksien tuloksiin. Testistö on laajasti käytössä Keski-Euroopassa ja uusin versio on validoitu Saksassa (N=2208) sekä Iso-Britanniassa (N=1894).
Suomessa on kerätty normiaineisto henkilöarvioinneissa käyneiltä (n = 626). Pyydä lisätietoa: nettitestit@hogrefe.fi.

Suomenkielinen IST sisältää kaksi versiota: tuttu Form A ja tammikuussa 2022 ilmestynyt paralleeli versio Form CB.

Versio CB on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan valvotuissa olosuhteissa eli ns. lähitestaukseen. Etätestaustilanteissa tulee käyttää ainoastaan versio A:ta. Molemmat versiot hyödyntävät suomalaisia henkilöarviointitilanteessa kerättyjä normeja.

Suomenkieliseen ISTiin on lisätty myös saksalaiset ikäryhmänormit (Gesamtnorm) helpottamaan kansainvälisiä vertailuita. Samassa yhteydessä on päivitetty kolmen yksittäisen osion vastausvaihtoehtoja. Lisätietoja nettitestit@hogrefe.fi

Englanninkielisestä IST:istä tarjolla on yhä tuttu versio A.


Lisätieto

Lisätietoja nettitesteistä
Katso myös nämä