Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

LEAMO Leadership Motivation Inventory

Tuote on vain psykologien käyttöön.

LEAMO Leadership Motivation Inventory
Aiheet Persoonallisuus, Johtaminen, Esihenkilövalmennus
Julkaisija J. Felfe, G. Elprana, M. Gatzka, S. Stiehl
Hamburger Führungsmotivationsinventar (FÜMO)
Soveltuvuus Psykologien käyttöön esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjauksessa, työterveydessä, coachauksessa, henkilöstön kehittämisessä
Ikäryhmät Aikuiset, nuoret aikuiset 16-vuotiaasta eteenpäin
Suoritusaika n. 20-30 minuuttia, ei aikarajaa
Tarkoitus Johtamismotivaation osien ja siihen liittyvien tekijöiden tarkastelu
Julkaistu 2012 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
2017 Hogrefe Ltd. UK
2018 Hogrefe Psykologien Kustannus, suomalaiset työelämänormit 2021

Normitus Suomalaiset työelämänormit (Finnish working population) N = 236, lisätty syyskuussa 2021. Saksalaiset normit (N = 3285).
Kuvaus:

Vapaatahtinen kysely, joka rakentuu 120 itsearviointiväittämästä, viidestä tilannekuvauksesta sekä johtamiskokemuksen kartoituksesta.

LEAMO tarkastelee monipuolisesti johtamismotivaatioon liittyviä tekijöitä:
• Perusmotiivit
• Tunneperustainen, järkiperustainen ja odotuksiin perustuva johtamismotivaatio
• Kokemus johtamisesta
• Minäkuva ja kompetenssin tunne
• Kiinnostuksen kohteet
• Motivaatiota heikentävät tekijät

Itsearviointiväittämisen lisäksi LEAMO sisältää myös viisi tilannekuvausta, joissa vastaaja pohtii omaa toimintaansa arkisessa esihenkilötyössä.

Tulosraportti muodostuu automaattisesti ja kattaa testin taustan ja rakenteen selostuksen, numeeriset tiedot 28 tulosasteikosta sekä tulosten sanalliset kuvaukset.

Käyttötarkoitus:

LEAMOlla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi uraohjauksessa, johtamisen kehittämisessä ja työterveyshuollon vastaanotolla, kun halutaan lisävalaistusta vastaajan esihenkilömotivaatioon: mikä esihenkilötyössä vetää puoleensa, minkälaiset asiat hidastavat esihenkilötyössä menestymistä tai viihtymistä, mitä osa-alueita työnkuvassa kannattaisi vahvistaa, mitä vähentää. Motivaation yksilölliset painopisteet tulevat paremmin näkyviksi.

Käsikirja, normit, reliabiliteetti, validiteetti:

LEAMOn käsikirja on saatavilla saksan- ja englanninkielisenä. Käsikirja esittelee kyselyn teoriataustan, asteikot, kehittämisprosessin, sovellusalueet ja käytön sekä saksalaiset normit. Käsikirjan suomenkielinen liite esittelee suomalaisen normiaineiston ja sillä tehdyt analyysit.

LEAMOn oletusnormina on suomalaiset työelämänormit (N = 236). Lisäksi tarjolla on saksalainen normiaineisto (N= 3285), joka tarjoaa lukuisia vaihtoehtoisia normiryhmiä, kuten lukiolaiset (n = 631), opiskelijat (n = 1206), työntekijät (n = 559) ja esimiehet (n = 227).

Asteikkojen sisäistä yhdenmukaisuutta kuvaava indeksi Cronbachin alfa on suomalaisessa aineistossa välillä .64 - .93. Ainoastaan Itsenäisyys-asteikon alfa jää alle suositusarvon .70. Kaikkiaan 20:n asteikon alfa on vähintään .80 tasoa. Saksankielisen alkuteoksen 24 asteikon reliabiliteettiestimaatit ovat saksalaisessa normiaineistossa (N = 3285) tyydyttävän ja erittäin hyvän välillä (α = .70 - .91); neljän asteikon reliabiliteetit ovat riittäviä (α = .64 - .69).

Käsikirja ja sen suomenkielinen liite esittelevät LEAMOn validiteettia mm. asteikkojen välisten korrelaatioiden, johtamisaikomusten sekä persoonallisuuspiirteiden yhteyksien kautta.


Hankinta ja käyttö:

Nettitestejä varten asiakas tarvitsee maksuttoman nettitestitilin, jonne voi ostaa testauskertoja. Asiakas lähettää nettitestitilinsä kautta vastaajalle linkin tehtävään. Hogrefe Test System (HTS) esittää osiot vastaajalle, sekä pisteyttää ja normittaa vastaukset automaattisesti käyttäjän valitseman normiryhmän mukaan. Lisätietoja nettitesteistä täältä.

Kieliversiot: suomi, englanti, saksa. Raportti tulostuu aina samalla kielellä kuin varsinainen tehtävä on suoritettu.

LEAMO-menetelmään on tarjolla sertifiointikoulutusta. Katso koulutustarjontamme ja toivo uusintaa täällä: Aiemmat koulutukset.

Kun kiinnostuneita on riittävästi, olemme heihin yhteydessä ja etsimme kaikille sopivan koulutusajankohdan. Kiinnostuneeksi ilmoittautuminen ei sido mihinkään.


Sertifioidut LEAMO –käyttäjät
Katso myös nämä