Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Uudet menetelmät

NRDLS - New Reynell Developmental Language Scales

NRDLS - New Reynell Developmental Language Scales

Tarkoitus: Lapsen kielellisen kehitystason arviointi

Soveltuvuus: Puheterapeuteille

LEAMO Leadership Motivation Inventory

LEAMO Leadership Motivation Inventory

Tarkoitus: Johtamismotivaation osien ja siihen liittyvien tekijöiden tarkastelu

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjauksessa, työterveydessä, coachauksessa, henkilöstön kehittämisessä

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

Tarkoitus: Lasten kognitiivisten kykyjen arviointiin. Testin esittämiseen ei tarvita yhteistä puhuttua tai kirjoitettua kieltä, joten se sopii mm. tilanteisiin, jossa arvioitavalla on kuulovamma tai eri kulttuuritausta.

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön

EDI-3
Eating Disorder Inventory - 3

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3

Tarkoitus: Pitkä versio: syömishäiriöiden seulontaan, syömishäiriöihin liittyvien oireiden ja psykologisten ominaisuuksien arvioimiseen Lyhyt versio: syömishäiriöiden seulontaan Pitkästä versiosta julkaistaan myöhemmin nettitesti

Soveltuvuus: Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön syömishäiriöiden seulonnassa, arvioimisessa, hoidon suunnittelussa ja vaikuttavuuden seurannassa

Askeleittain

Askeleittain

Tarkoitus: Askeleittain-opetusohjelman tarkoituksena on edistää lasten sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistaa kykyä itsesäätelyyn. Ohjelma antaa hyvän pohjan koulupolulle ja ennaltaehkäisee käytösongelmia.

Soveltuvuus: Opettajille ja ryhmänvetäjille esikoulussa ja 1. luokalla.

Tulossa

Kesky - Keskittymiskysely

Kesky - Keskittymiskysely

Tarkoitus: Kouluikäisten keskittymisvaikeuksien kartoittaminen

Soveltuvuus: Käytetään osana psykologin ja/tai lääkärin tutkimusta sekä koulun oppilashuoltotyössä. HUOM! Tulossa nettitestinä.