Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Uudet menetelmät

NRDLS - New Reynell Developmental Language Scales

NRDLS - New Reynell Developmental Language Scales

Tarkoitus: Lapsen kielellisen kehitystason arviointi

Soveltuvuus: Puheterapeuteille

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

Tarkoitus: Lasten kognitiivisten kykyjen arviointiin. Testin esittämiseen ei tarvita yhteistä puhuttua tai kirjoitettua kieltä, joten se sopii mm. tilanteisiin, jossa arvioitavalla on kuulovamma tai eri kulttuuritausta.

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön

BiP - Business-Focused Inventory of Personality

BiP - Business-Focused Inventory of Personality

Tarkoitus: Persoonallisuuden arviointi työelämän näkökulmasta

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön

Psykologien käyttöön esimerkiksi työhönotossa, henkilöstönkehittämisessä, uraohjauksessa

Askeleittain

Askeleittain

Tarkoitus: Askeleittain-opetusohjelman tarkoituksena on edistää lasten sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistaa kykyä itsesäätelyyn. Ohjelma antaa hyvän pohjan koulupolulle ja ennaltaehkäisee käytösongelmia.

Soveltuvuus: Opettajille ja ryhmänvetäjille esikoulussa ja 1. luokalla.

Kesky - Keskittymiskysely

Kesky - Keskittymiskysely

Tarkoitus: Kouluikäisten keskittymisvaikeuksien kartoittaminen

Soveltuvuus: Käytetään osana psykologin ja/tai lääkärin tutkimusta sekä koulun oppilashuoltotyössä. HUOM! Nyt myös nettitestinä.

Tulossa

TOP - The Dark Triad of Personality at Work

TOP - The Dark Triad of Personality at Work

Tarkoitus: Persoonallisuuden arviointi työelämän näkökulmasta

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön