Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

TMT - Trail making -testi

Tuote on vain psykologien käyttöön.

TMT - Trail making -testi
Aiheet Neuropsykologia
Julkaisija Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Erja Poutiainen, Hely Kalska, Marja Laasonen, Vesa Närhi, Pekka Räsänen
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 9 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 10 min
Pisteytysaika 5 min
Tarkoitus Aivotoiminnan häiriön tunnistaminen
Julkaistu 2010
Normitus Viitearvot kerätty yhdistämällä suomalaisten neuropsykologien tutkimusprojekteissaan tutkimien terveiden kontrollihenkilöiden suorituksia.

Trail Making testi TMT on perusmuodoltaan kynä-paperitehtävä, joka rakentuu kahdesta osasta, Trail Making A:sta (TMT-A) ja Trail Making B:stä (TMT-B).

A-osassa A4-kokoisella testilomakkeella ympyröidyt numerot yhdistetään numerojärjestyksessä (1 – 25) toisiinsa. B-osassa ympyröidyt numerot (1 – 13) ja kirjaimet (A – L) yhdistetään numeroa ja kirjainta vuorotellen siten, että numerot ja aakkoset etenevät järjestyksessä. Lapsilla on joskus käytetty myös lyhennettyä versiota, jossa käytetään 15 ensimmäistä ympyröityä yksikköä. Tutkittavaa pyydetään toimimaan mahdollisimman nopeasti ja mieluummin nostamatta kynää paperista. Molempien osien suoritusajat ja virheet kirjataan, ja lisäksi voidaan laskea suoritusaikojen välinen erotus ja suhde. A-osan suorituksen ajatellaan toimivan psykomotorisen nopeuden perustasona, johon kompleksisemman B-osan suoritusnopeutta verrataan.

TMT:n etuna on pidetty helppokäyttöisyyttä ja herkkyyttä. Toisaalta se on monien muiden sensitiivisten testien tavoin epäspesifi häiriön laadun suhteen. Yksinkertaisuudestaan huolimatta TMT:n suorittaminen edellyttää monien kognitiivisten toimintojen häiriötöntä sujumista. A-osan katsotaan mittaavan yleistä tarkkaavuutta, visuomotorista etsintää (search/tracking) ja nopeutta. B-osa mittaa edellisten lisäksi toimintamallin joustavaa vaihtamista ja useamman asian samanaikaista käsittelemistä. Lisäksi TMT-B liittyy läheisesti käsitteelliseen ajatteluun. Myös visuospatiaalinen komponentti korostuu TMT-B:ssä.

Lasten versio:
Lasten versio sisältää aikuisten version kaltaisesti TMT-A:n numeroilla ja TMT-B:n numeroilla ja kirjaimilla, mutta se sisältää ainoastaan 15 etsittävää ympyrää. Lasten versio on tarkoitettu 9 – 14-vuotiaille.

Muut versiot:
Trail Making A/aakkoset on kehitetty traditionaalisesta TMT-A:sta. Tässä versiossa ympyröiden sisällä olevat numerot on korvattu aakkosilla. Kyse ei ole kuitenkaan identtisistä versiosta, vaan niissä on eri etsintäreitti, joten TMT-A ja TMT-A/aakkoset voidaan tehdä peräkkäin. Kyseistä lapsille tarkoitettua lyhennettyä TMT-A/aakkoset -tehtävää suositellaan käytettäväksi selvittämään aakkosten prosessointiin käytettävää aikaa samalla tavoin kuin TMT-A:lla kontrolloidaan numerosarjaan menevä aika.

Trail Making B/kuukaudet on kehitetty muokaamalla traditionaalista TMT-B -lomaketta muuttamalla ympyröiden sisällä olevat aakkoset kuukausien nimien lyhenteiksi. Tämä tehtävä poistaa aakkosten hallinnan vaatimukset, mutta se edellyttää kuitenkin kuukausien järjestyksen tuntemista.

Katso myös nämä