Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Nepsy II - lasten neuropsykologinen tutkimus

Tuote on vain psykologien käyttöön.

Nepsy II - lasten neuropsykologinen tutkimus
Aiheet Neuropsykologia
Julkaisija Psykologien Kustannus Oy, Helsinki, Helsinki: Korkman, M., Kirk, U. & Kemp, S.L.
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 3-16 v.
Suoritusaika 2-3 tuntia
Pisteytysaika 15 min.
Tarkoitus lapsen monipuolinen ja yksityiskohtainen neuropsykologinen tutkimus
Julkaistu 2008

NEPSY-II on 3 – 16-vuotiaille lapsille tarkoitettu neuropsykologinen testi. Se on suunniteltu sekä monien lapsuusajan häiriöiden diagnostisten kysymysten tarkemmaksi selvittämiseksi että lapsen neuropsykologisen toiminnan laajemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi tutkimiseksi. NEPSY-II-tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa aivojen toimintoja heijastavien prosessien kehityksestä sekä mahdollisten oppimis- ja kehitysongelmien tarkemmasta neuropsykologisesta luonteesta. Näin voidaan muodostaa kattava kuva lapsen kognitiivisista ja käyttäytymiseen liittyvistä heikkouksista ja vahvuuksista. Tämä tieto on hyödyksi jatkotutkimusten ja lapsen yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelussa.

NEPSY-II on kehitetty NEPSY:n (Korkman, Kirk ja Kemp, 1997) pohjalta. NEPSY puolestaan pohjautui 1988 ilmestyneeseen NEPSU:un (englanniksi NEPSY, Korkman 1988a, 1988b, 1988c), ja tämä edelleen vuonna 1980 ilmestyneeseen NEPS:iin (Korkman 1980). NEPSY on johdettu sanasta NEuroPSYkologinen.

NEPSY-II:n laaja osatestivalikoima mahdollistaa testin monipuolisen käyttämisen aina kunkin lapsen tilanteeseen sopivalla tavalla: perusarviota käytetään, kun lapsen neuropsykologisesta tilasta halutaan yleiskatsaus; diagnostinen ja valikoiva arvio tehdään jonkin tietyn ongelman kartoittamiseksi ja tarkemmaksi selvittämiseksi. Tutkijan ei tarvitse esittää jokaista osatestiä jokaisessa tutkimuksessa, vaan tutkimus kohdennetaan lapsen ongelman kannalta oleellisiin osatestivalikoimiin. Koko testi esitetään kuitenkin silloin kun halutaan erityisen kattava neuropsykologinen arvio.

NEPSY-II:n osatestit on jaoteltu kuuteen kehityksen osa-alueeseen:
- Tarkkaavuus ja toiminnan ohjaus
- Kielelliset osatestit
- Muisti ja oppiminen
- Sensomotoriset osatestit
- Sosiaalinen havaitseminen ja
- Visuospatiaaliset osatestit.Tutustu Nepsyn ja Nepsy-II:n eroavaisuuksiin ja korjauksia.

NEPSY-II koko välineistö sisältää kaiken testiin kuuluvan materiaalin. (3-4 vuotiaiden lomakkeista näytekappaleet ja muita lomakkeita 25 kpl.)

Tutustu pisteytyspalveluun.
Katso myös nämä