Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Kesky - Keskittymiskysely

Kesky - Keskittymiskysely
Aiheet Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, Esikoulu ja koulu
Julkaisija Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Liisa Klenberg, Sari Jämsä, Taru Häyrinen, Marit Korkman
Soveltuvuus Käytetään osana psykologin ja/tai lääkärin tutkimusta sekä koulun oppilashuoltotyössä.

Ikäryhmät 7-16 vuotiaat
Pisteytysaika 10min
Tarkoitus kouluikäisten keskittymisvaikeuksien kartoittaminen
Julkaistu 2010, nettitesti 2020
Normitus n=924 vuosina 2005-2007

Keskittymiskysely on kehitetty kouluikäisten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien arviointimenetelmäksi, jonka avulla saadaan jäsenneltyä tietoa lapsen tai nuoren tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvän käyttäytymisen piirteistä. Käyttäytymistä erittelevä kuvaus luo hyvän pohjan esimerkiksi koulun tukitoimien tai kuntoutuksen suunnittelulle. Terveydenhuollon työryhmissä Keskittymiskyselyä voidaan käyttää myös osana ja yhtenä menetelmänä tarkkaavuushäiriön diagnosoinnissa.

Keskittymiskysely on tarkoitettu käytettäväksi osana psykologin ja/tai lääkärin tutkimusta. Diagnostinen käyttö on mahdollista vain terveydenhuollon työryhmissä, joissa on mukana lääkäri. Tarkkaavuusvaikeuksien kuvailun ja jäsentämisen välineenä Keskittymiskyselyä voidaan käyttää myös esimerkiksi koulun oppilashuoltotyössä, kun kyselyarvioinnin käyttäjänä on psykologi tai lääkäri.

Käsikirjan 6. luvussa käydään läpi ja arvioidaan erilaisia tukitoimiehdotuksia.

Arviointimenetelmä koostuu kolmesta osasta:
1. Opettajan arvio oppilaan keskittymisestä
2. Opettajan arvio oppilaan vahvuuksista
3. Tukitoimet

Ensimmäisessä osassa opettaja arvioi oppilasta 55 kohdan perusteella. Osiot arvioidaan asteikolla: on usein ongelma - on joskus ongelma - ei ole ongelma.

Osiot on jaettu 10 alueeseen:

Häiriöherkkyys
Impulsiivisuus
Motorinen levottomuus
Tarkkaavuuden suuntaaminen
Tarkkaavuuden ylläpito
Tarkkaavuuden siirtäminen
Toiminnanohjaus – aloitteisuus
Toiminnanohjaus – suunnittelu
Toiminnanohjaus – toteutus
Toiminnanohjaus – arviointi

Toisessa osassa opettaja arvioi oppilaan vahvoja puolia ominaisuuslistan avulla. Listassa on 28 ominaisuutta, joista opettaja valitsee sopivimmat. Lisäksi opettaja voi lisätä uusia vahvuuksia.

Kolmannessa osassa tarkastellaan lisäkysymysten avulla oppilaan keskittymisen vaihtelua, havaittuja oppimisvaikeuksia ja koulussa kokeiltuja tukitoimia.
Katso myös nämä