Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Lukilasse 2

Tuote on vain psykologien käyttöön.

Lukilasse 2
Aiheet Kykyjen arviointi, Esikoulu ja koulu
Julkaisija Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S., & Korkman, M.
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 6 – 13-vuotiaat, 1. – 6. luokkien oppilaat
Pisteytysaika 20 - 30 min
Tarkoitus Lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvalmiuksien arviointi
Julkaistu 2013
Normitus n = 1908

Lukilasse 2 on uudistettu versio aikaisemmin ilmestyneestä Lukilasse-testistä. Sillä voidaan arvioida miten lapsi hallitsee koulutaitoja suhteessa vuosiluokan edellyttämiin tavoitteisiin. Testillä arvioidaan lukemista, luetun ymmärtämistä, oikeinkirjoitusta ja laskemista.

Lukilasse 2 soveltuu tehtäväksi psykologin tutkimuksen yhteydessä, koska sen tekeminen ei vie liian paljon aikaa muulta tutkimukselta. Sitä voidaan käyttää myös yksittäisen osataidon arviointiin, kun halutaan tarkistaa jonkin osa-alueen kehitystä verrattuna aikaisempaan tutkimustulokseen tai arvioida tukitoimien riittävyyttä. Testissä on pyritty siihen, että tehtävät olisivat mahdollisimman lineaarisesti vertailukelpoisia vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. Lukilasse 2 -testissä on entistä kattavampi normiaineisto useammasta kaupungeista ja maaseudulta.

Uutta aikaisempaan Lukilasse-testiin verrattuna:
- Luettavat lauseet 1.-luokkalaisille on kokonaan uusi tehtävä, jossa helppoja sanoja tunnistetaan lauseyhteydessään.
- Luetun ymmärtämisen tehtäviä on uudistettu kaikilla tasoilla.
- Laskemisen tehtävät on kokonaan uusittu kaikilla vuosiluokilla. Laskutehtäviin on lisätty uudet erityistehtävät neljälle laskemisen osa-alueelle. Niillä voi arvioida, minkä luokan tasolle lukujärjestelmän, peruslaskutoimitusten, sanallisten sovellusten tai mittayksiköiden hallinta ulottuu.

Käsikirja sisältää käytännönläheistä tulkintaa testin käyttäjälle.
Välineet:
- käsikirja
- tehtävälomakkeet: luettavat lauseet (vain 1. lk), luettavat sanat (kaksi tasoa), saneltavat sanat ja lauseet (kolme tasoa), luetun ymmärtäminen (kolme tasoa), laskutehtävät (kullekin luokalle oma lomake), laskemisen erityistehtävät

Osatestit:
1. Luettavat lauseet
2. Luettavat sanat
3. Sanelukirjoitus
4. Luetun ymmärtäminen
5. Laskutehtävät


HUOM! Luettavien lauseiden lukulistassa ja 6. luokan laskun tuloksessa on virheKatso myös nämä