Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SCQ (Sosiaalisen kommunikaation kyselylomake)

SCQ (Sosiaalisen kommunikaation kyselylomake)
Aiheet Autismikirjo
Julkaisija Western Psychological Services (WPS): Michael Rutter, M.D., F.R.S., Anthony Bailey, M.D., & Catherine Lord, PhD.
Suomennos: Hogrefe psykologisk Forlag: Sanna Kuusikko ja Irma Moilanen.
Soveltuvuus psykologien, lääkärien tai muun ammattiryhmän edustajien käyttöön
Ikäryhmät 4 v. alkaen, lapset, nuoret ja aikuiset, joiden kognitiivinen kehitystaso on vähintään 2 v.
Suoritusaika noin 10 min.
Pisteytysaika manuaalinen
Tarkoitus lasten ja nuorten kommunikaation ja sosiaalisen käyttäytymisen arviointimenetelmä, jota voidaan käyttää autismin ja autismikirjon häiriöiden seulontamenetelmänä
Julkaistu 2003 (e), 2008 (s)
Normitus yhdysvaltalainen käsikirja ja suomenkieliset lomakkeet

Sosiaalisen kommunikaation kyselylomake

SCQ on autismin ja autismikirjon häiriöiden nopeasti täytettävä seulontamenetelmä. SCQ on alun perin kehitetty kuuluvaksi haastattelumenetelmä ADI-R:ään. SCQ:lla arvioidaan kielellisiä ja kommunikaatiotaitoja, sosiaalista vuorovaikutusta ja rajoittunutta, toistavaa sekä stereotyyppisen käyttäytymisen ja kiinnostuksen kohteita. SCQ sisältää kaksi 40 kysymystä sisältävää kyselylomaketta, joille vanhempi tai läheinen hoitaja arvioi lapsen tai nuoren kehityshistoriaa ja käyttäytymistä. Elinikäinen-lomakkeella arvioidaan lapsen tai nuoren kehityshistoriaa. Lomaketta voidaan käyttää tunnistamaan autismille ja autismikirjon häiriölle tyypillisiä oireita tai laajempien diagnostisten selvittelyjen tarpeen arvioimiseen. Tällä hetkellä-lomakkeella arvioidaan lapsen tai nuoren käyttäytymistä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tietoa voidaan käyttää hoidon, opetuksen tai pitkäkestoisten tavoitteiden suunnittelussa.

SCQ:n pohjalta voidaan laatia hoitosuunnitelmia ja suunnitella kasvatuksellisia interventioita sekä arvioida hoitosuunnitelmien ja interventioiden tehoa. SCQ:ta voidaan lisäksi käyttää oiretason vertailuun eri ryhmissä, esimerkiksi lapsilla, joilla on kielenkehityksen häiriöitä tai nuorilla, joilla on autismikirjon häiriöihin liittyviä vaikeuksia. Menetelmällä saatavien tulosten perusteella voidaan myös arvioida, onko tarvetta ryhtyä laajempiin autismin tai autismikirjon häiriön diagnostisiin selvittelyihin.

E-koulutus

Autismikirjo tytöillä ja naisilla -koulutus, tästä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan.
Katso myös nämä