Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SRS (Sosiaalisen vastavuoroisuuden arviointiasteikko)

SRS (Sosiaalisen vastavuoroisuuden arviointiasteikko)
Aiheet Autismikirjo
Julkaisija Western Psychological Services (WPS).: John N. Constantino, M.D.
Suomennos: Hogrefe psykologisk Forlag: Marja-Leena Mattila, Sanna Kuusikko, Katja Jussila ja Irma Moilanen. Käännetty ja muokattu yhteistyössä OYS:n Lastenpsykiatrisen yksikön kanssa.
Soveltuvuus psykologeille, lääkäreille ja asiantuntijoille, joilla on hyvät tiedot autismikirjon häiriöistä sekä kokemusta autismikirjon diagnosoinnista.

HUOM! Nyt myös nettitestinä.
Ikäryhmät 4–18-vuotiaat
Suoritusaika 15-20 min
Pisteytysaika manuaalinen
Tarkoitus lapsen/nuoren sosiaalisen kompetenssin poikkeavuuksien arviointi lapsen/nuoren luonnollisessa ympäristössä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa
Julkaistu 2005 (e), 2009 (s)
Normitus yhdysvaltalaiset normit ja käsikirja, suomenkieliset lomakkeet

Sosiaalisen vastavuoroisuuden arviointiasteikko

SRS on arviointilomake, joka sisältää 65 kysymystä, joihin vastaamalla vanhempi, huoltaja, opettaja tai joku muu lapsen hyvin tunteva henkilö arvioi lapsen/nuoren arkipäivästä ja käyttäytymisestä viimeisen 6 kuukauden aikana. Kyselylomakkeen jäljennöspaperin avulla on helppo pisteyttää vastaukset ja laskea testin tulokset. Kyselylomakkeen takana on Pisteytyskoontilomake, johon voi kirjoittaa ja raportoida arvioinnin tulokset. Raakapisteet muunnetaan T-standardipisteiksi.

Tulosten avulla on mahdollista vertailla sosiaalisen kompetenssin eri osa-alueita ja saada kattava kuva lapsen/nuoren sosiaalisesta kompetenssista. SRS-arviointi on kehitetty erityisesti tunnistamaan sosiaalisen kompetenssin poikkeustyyppejä ja erottelemaan poikkeustyyppien vivahteita. Poikkeavuudet voivat vaihdella heikosta sosiaalisesta toimintakyvystä huomattaviin sosiaalisten suhteiden ongelmiin. SRS:llä voidaan kuvata lasten ja nuorten sosiaalisia ongelmia: autismi, autismikirjon häiriö (esim. asperger) tai muu selkeä kehityshäiriö. Menetelmää voi lisäksi käyttää ADHD:stä, ahdistuksesta, masennuksesta tai äärimmäisestä ujoudesta kärsivien lasten ja nuorten arviointiin.

Vaikka menetelmällä arvioidaankin sosiaalisen kompetenssin poikkeavuuksia, sitä voi käyttää myös hyvintoimivien lasten ja nuorten viihtyvyyden ja sosiaalisten voimavarojen vahvistamiseen.

Menetelmä on jaettu viiteen pääryhmään, jotka kattavat viisi sosiaalisen kompetenssin aluetta:

• Sosiaalinen tietoisuus ja sosiaalisten signaalien ymmärtäminen
• Sosiaalinen kognitio ja sosiaalisten signaalien tulkinta
• Sosiaalinen kommunikointi ja kyky osallistua mielekkääseen sosiaaliseen kanssakäymiseen
• Sosiaalinen motivaatio ja halu olla mukana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
• Kaavamainen käytös ja haluttomuus muutoksiin

SRS-arviointiasteikon kysymysten sanamuoto ja kysymysten jakautuminen viiteen pääryhmään tekee mahdolliseksi tunnistaa, kuvata ja erotella sosiaalisen kompetenssin poikkeavuuksia.

E-koulutus

Autismikirjo tytöillä ja naisilla -koulutus, tästä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan.
Katso myös nämä