Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

PikkuKesky - Pienten lasten keskittymiskysely

PikkuKesky - Pienten lasten keskittymiskysely
Aiheet Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
Julkaisija Hogrefe Psykologien Kustannus, Helsinki:Liisa Klenberg, Hannele Tommo, Sari Jämsä,Taru Häyrinen
Soveltuvuus Psykologien ja lääkärien käyttöön
Ikäryhmät 4,5–7,5-vuotiaat
Suoritusaika 10-15min
Pisteytysaika 10
Tarkoitus Pienten lasten toiminnanohjauksen vaikeuksien arviointi
Julkaistu 2017
Normitus Suomenkielisten lastennormit (n=710), suomenruotsalaisten lasten normit(n=308), vertailuaineisto HUS Lastenpsykiatria (n=170)

PikkuKeskyllä saadaan tarkka kuvaus ja jäsennys lapsen toiminnanohjauksesta päivähoidon tilanteissa.

Kyselylomakkeella arvioidaan lasten toiminnanohjausta päiväkodin ryhmätilanteissa.

Kyselyn lopussa kartoitetaan myös lapsen vahvuuksia sekä tarkennetaan miten keskittyminen vaihtelee eri tilanteissa.

Kyselyn avulla saadaan tietoa lapsen toiminnanohjauksen vaikeuksista, vahvuuksista, vaihtelusta sekä muista päivähoidossa havaituista vaikeuksista sekä käytetyistä tukitoimista.

Tarkan kuvauksen avulla toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea kohdentamalla ohjausta ja tukitoimia juuri oikeille osa-alueille.

Kyselyä voidaan käyttää osana päivähoidon tai terveydenhuollon arviointia lapsen kokonaistilanteesta ja tuen tarpeesta.

Kysely sisältää 44 väittämää, jotka liittyvät

• häiriöherkkyyteen
• impulsiivisuuteen
• motoriseen levottomuuteen
• tarkkaavuuden suuntaamiseen,
ylläpitoon ja siirtämiseen
• toiminnanohjauksen aloitteisuuteen,
suunnitteluun ja toteutukseen.


Katso myös nämä