Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Nepsy II - lasten neuropsykologinen tutkimus


NEPSY-II:n ero NEPSY:yyn


NEPSY-II:ssa on lisätty ja parannettu tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen, kielellisen ja näönvaraisen muistin, visuospatiaalisen prosessoinnin ja sosiaalisen havaitsemisen osatestejä. Osa NEPSY:n osatesteistä on jätetty kokonaan pois. Lisäksi testin kliinistä herkkyyttä on pyritty parantamaan lisäämällä vaativampia osioita muihinkin osatesteihin. Kliinisen erotteluykyvyn tutkimiseksi yhdysvaltalaisessa standardointitutkimuksessa aineistoa kerättiin monilta diagnosoiduilta ryhmiltä, joiden tuloksista osa raportoidaan toisessa käsikirjassa ”NEPSY II:n kehittely, käyttö ja psykometriset tiedot”. NEPSY-II:n ja NEPSY:n vertailemiseksi molempien testien osatestit esitetään viereisessä taulukossa. Testin psykometrisiä ominaisuuksia on kehitetty kiinnittämällä erityistä huomiota osatestien katto- ja lattiaefekteihin sekä koko testin reliabiliteettiin ja validiteettiin. Kliinisen käytön tukemiseksi osatestien valinnan joustavuutta on lisätty. Oppaaksi osatestien valitsemiseksi suositellaan tiettyjä osatestivalikoimia kahdeksalle ryhmälle lapsia, joilla on erityisiä kliinisiä oireyhtymiä tai niihin viittaavia ongelmia. Joidenkin osatestien nimet ovat hieman muuttuneet. Myös pääosiltaan samoina säilyneissä osatesteissä on useita esitys- ja pisteitysmuutoksia, mikä edellyttää tottuneeltakin NEPSY:n käyttäjältä tarkkaavuutta NEPSY-II:een siirryttäessä. Edelleen osatestien järjestys käsikirjassa ja taulukoissa on muuttunut. Esittämisjärjestys on kuitenkin valinnainen.Korjauksia NEPSY-II käsikirjoihin


Korjaus 1
Käsikirja I, s. 37. Auditiivinen tarkkaavuus: lisäpisteitysohjeet.
2) Oikeat: oikeiden vastausten lukumäärä (osa A 60 kpl ja osa B 72 kpl)
Korjaa:
2) Oikeat: oikeiden vastausten pistemäärä (osa A 60 pistettä ja osa B 72 pistettä)

Korjaus 2
Käsikirja I, s. 61. Ruumiinosat: pisteitys, ruumiinosien tunnistaminen. - 1 piste:
oikea vastaus
Lisää: Anna 1 piste myös kaikista niistä osioista, joita lapselle ei tarvinnut esittää (joista hän on saanut 1 tai 2 pistettä jo ruumiinosien nimeämisessä).

Korjaus 3
Käsikirja I, s. 169, lisäpisteiden laskeminen.

Taulukon 8 alla on seuraava teksti: Lisäpistetaulukot on kirjoitettu tasavuosin. Käytä sitä taulukkoa, joka on lähinnä lapsen todellista ikää tutkimushetkellä. Esimerkki: katso 3 v 6 kk 16 pv ikäisen lapsen pisteet 4-vuotiaiden taulukosta.
Lisää tämän jälkeen seuraava teksti:
Poikkeus: sanojen keksimisessä (osatesti 12) ja kertomuksen oppimisessa (osatesti 16) täytyy joidenkin ikäryhmien kohdalla kuitenkin käyttää käsikirjan ikäryhmätaulukoiden mukaisia ikärajoja, koska näissä osatesteissä näiden ikäryhmien kohdalla testauksen lopetussääntö poikkeaa muista osatesteistä.

Sanojen keksiminen:
6-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa osatestissä sanojen keksiminen käytetään 6- vuotiaiden yläikärajaan (6 v 10 kk 14 pv) asti.
7-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa osatestissä sanojen keksiminen käytetään vasta iästä 6 v 10 kk 15 pv alkaen.

Kertomuksen oppiminen:
4-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa osatestissä kertomuksen oppiminen käytetään 4-vuotiaiden yläikärajaan (4 v 10 kk 14 pv) asti.
5-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa käytetään osatestissä kertomuksen oppiminen vasta iästä 4 v 10 kk 15 pv alkaen.
9-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa käytetään osatestissä kertomuksen oppiminen 10-vuotiaiden yläikärajaan (10 v 8 kk 30 pv) asti.
11-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa käytetään osatestissä kertomuksen oppiminen vasta iästä 10 v 9 kk 0 pv alkaen.
11-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa käytetään osatestissä kertomuksen oppiminen 12-vuotiaiden yläikärajaan (12 v 8 kk 30 pv) asti.
13-vuotiaiden lisäpistetaulukkoa käytetään osatestissä kertomuksen oppiminen vasta iästä 12 v 9 kk 0 pv alkaen.

Korjaus 4
Käsikirja I, s. 222, standardipistetaulukko 9 – 6, osatestit 12–14 (sanojen keksiminen, kuvioiden oppiminen ja kasvojen tunnistaminen). Käsikirjan standardipistetaulukossa on 2 sp:n kohdalle jäänyt tyhjä rivi. Kaikki pisteet ovat sinänsä oikein, mutta tyhjä rivi nostaa standardipisteitä 3–19 vastaavat raakapistemäärät virheellisesti yhden standardipisteen liian korkealle. Alla on korjattu taulukko.Korjaus 5
Käsikirja II, s. 151, kuva 167: kertomuksen oppiminen 2, pisteet yhteensä, summapistemäärä ja ikä. Kuva ja kuvan selitys ovat väärät. Alla oikea kuva ja kuvan selitys:

Kertomuksen oppiminen erottelee 5–9-vuotiailla hyvin. Keskiarvon yläpuolella erottelukyky on 8 vuoden jälkeen kohtalainen.


Nepsy II - lasten neuropsykologinen tutkimus