Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

WMS-III - Wechsler Memory Scale - 3rd ed.

Tuote on vain psykologien käyttöön.

WMS-III - Wechsler Memory Scale - 3rd ed.
Aiheet Neuropsykologia
Julkaisija The Psychological Corporation, New York : Wechsler, D. Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 15-84
Suoritusaika 45-90 min.
Pisteytysaika n. 10 min.
Tarkoitus välittömän ja yleisen muistin arvioiminen
Julkaistu 2008
Normitus 262 henkilöä eri puolilta Suomea

WMS-III on nuorten ja aikuisten muistin arvioimiseen tarkoitettu menetelmä.

Testissä on 17 osatestiä:

PERUSOSATESTIT:
Looginen muisti I
Kasvokuvat I
Sanaparit I
Perhekuvat I
Kirjain-numerosarjat
Visuaaliset sarjat
Looginen muisti II
Kasvokuvat II
Sanaparit II
Perhekuvat II

LISÄOSATESTIT:
Sanalistat I
Visuaalinen toistaminen
Sarjojen tuottaminen
Numerosarjat
Sanalistat II
- tunnistaminen
Visuaalinen toistaminen II
- tunnistaminen
- kopioiminen

WMS-III:N FAKTORIRAKENNE
1. Välitön muisti
- välitön auditiivinen
- välitön visuaalinen
2. Yleinen muisti
- yleinen auditiivinen
- yleinen visuaalinen
- auditiivinen tunnistaminen
3. Työmuisti

WMS-III:n rakenne
WMS-III eroaa WMS-R:stä monessa suhteessa. Selvin muutos on muistiin liittyvissä termeissä. WMS-R:ssä oli kaksi pääosaa: välitön muisti ja viivästetty mieleenpalauttaminen. Välitön muisti jakautui yleiseen muistiin ja keskittymiseen, ja yleinen muisti edelleen kielelliseen muistiin ja visuaaliseen muistiin. WMS-III:ssa termi yleinen muisti tai pelkkä muisti tarkoittaa tehtäviä, joissa opittu aines palautetaan mieleen viiveen (noin puoli tuntia) jälkeen. Välittömän muistin tehtävistä käytetään aina nimitystä välitön muisti. Kuvassa on esitetty WMS-III:n perusrakenne, jossa ensimmäisellä ja toisella rivillä ovat osatestien standardipisteistä laskettavat indeksit ja alimmalla rivillä indekseihin liittyvät osatestit.Testiä käytetään työkykyarvioinneissa ja keskushermostovaurioiden yhteydessä esiintyvien muistihäiriöiden diagnosoinnissa.

Huom!
Tärkeä tiedotus kaikille WMS-III:n käyttäjille.

Tutustu pisteytyspalveluun.
Katso myös nämä