Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

NEO-PI-3

Tuote on vain psykologien käyttöön.

NEO-PI-3
Aiheet Persoonallisuus, Esihenkilövalmennus
Julkaisija PAR: R.R. McCrae & P.T. Costa
Soveltuvuus Psykologien käyttöön esimerkiksi työhönotossa, ammatinvalinnanohjauksessa, valmennuksessa, terapian tukena
Ikäryhmät Aikuiset, nuoret aikuiset
Suoritusaika n. 30min
Tarkoitus Persoonallisuuden 5 pääulottuvuuden ja niiden alle ryhmittyvien 30 ala-faktorin tutkiminen
Julkaistu PAR, 2010. Psykologiförlaget, 2014. Hogrefe Psykologien Kustannus, 2016
Normitus Suomalaiset yleisnormit (n=920, 20-65-vuotiaat), erikseen miehet (n=433) ja naiset (n=487). Henkilöarviointitilanteessa kerätyt suomalaiset erityisnormit (n=628). Ruotsalaiset yleisnormit (n=536, 16-75-vuotiaat). Brttinormit (UK working population)
Testin käyttö:

NEO-PI-3 persoonallisuusinventaari tarkastelee persoonallisuuden viittä pääulottuvuutta eli faktoria, sekä tärkeimpiä ala-asteikoita näiden pääulottuvuuksien sisällä. Kaikkiaan viisi pääulottuvuutta ja 30 ala-asteikkoa muodostavat kattavan mallin aikuisten ja nuorten aikuisten persoonallisuuden tutkimiseen niin kliinisessä, soveltavassa kuin tutkimustyössäkin, esimerkiksi työhönotossa, ammatinvalinnanohjauksessa, terapian tukena. NEO-PI-3 ei sovellu diagnostisiin tarkoituksiin, eikä ole kognitiivisen kyvykkyyden mittari.

Testin kuvaus:

NEO-PI-3 koostuu 240 väittämästä. Arvioitava kommentoi väittämien paikkansapitävyyttä 5-portaisella asteikolla. Testin tuloksena saadaan normitetut tulokset 30 alafaktorista ja 5 pääulottuvuudesta.

• Neuroottisuus: N1. Ahdistuneisuus, N2. Ärtyneisyys, N3. Alakuloisuus, N4. Epävarmuus, N5. Hillittömyys ja N6. Suojattomuus

• Ulospäinsuuntautuneisuus: E1. Ihmisystävällisyys, E2. Seurallisuus, E3. Jämäkkyys, E4. Aktiivisuus, E5. Jännityshakuisuus ja E6. Hyväntuulisuus

• Avoimuus kokemuksille: O1. Mielikuvitukselle, O2. Kauneudelle, O3. Tunteille, O4. Vaihtelulle, O5. Pohdiskelulle ja O6. Näkemyksille

• Ystävällisyys: A1. Luottamus, A2. Vilpittömyys, A3. Epäitsekkyys, A4. Mukautuvaisuus, A5. Vaatimattomuus ja A6. Myötätuntoisuus

•Tunnollisuus: C1. Pätevyys, C2. Järjestelmällisyys, C3. Velvollisuudentunto, C4. Kunnianhimo, C5. Itsekuri ja C6. Harkitsevuus

Testin hankinta:

Nettitestiä varten asiakas tarvitsee maksuttoman nettitestitilin , jonne voi ostaa testauskertoja. Hogrefe Test System (HTS) esittää osiot vastaajalle, sekä pisteyttää ja normittaa vastaukset automaattisesti käyttäjän valitseman normiryhmän mukaan. Raakapisteet muunnetaan vertailukelpoisiksi T-pisteiksi. T-pisteiden keskiarvo on aina 50 ja keskihajonta 10.
HUOM! Suomenkielisen NEO:n normitus tapahtuu suomalaisilla normeilla, ruotsikielisen ruotsalaisilla ja englanninkielisen testin tulokset normitetaan brittinormeilla. Tämä on huomioitava vertailtaessa eri kielillä tehtyjen testausten tuloksia toisiinsa. Raportti tulostuu aina samalla kielellä kuin testaus suoritettiin.

Digitaalinen käsikirja avataan nettitestitilin yhteyteen. Se on erinomainen työkalu etenkin nettitestien käyttäjille ja etätyöhön, kun on tarve nopeasti tarkistaa jokin tieto ja paperista käsikirjaa ei ole saatavilla. Menetelmän opetteluun ja paperitestien käyttäjille suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti paperisia käsikirjoja.

Digitaalinen käsikirja toimii nettitestitunnuksilla. Yhdellä lisenssimaksulla käsikirja aukeaa kaikille kyseisen tilin alla oleville käyttäjätunnuksille. Hinta ei siis ole käyttäjäkohtainen, vaan tilikohtainen.

Lisätietoja nettitesteistä

Katso myös nämä