28 viikkoteemaa

Pienin Askelin –opetusohjelma on jaettu viiteen jaksoon ja jokainen jakso edelleen viikkoteemaan.

Jakso 1/ oppimistaidot

Lapset harjoittelevat oppimisen perustaitoja: kuuntelemaan, suuntaamaan huomiota, noudattamaan ohjeita ja pyytämään apua.

Jakso 2/ empatia

Lapset opettelevat tunnistamaan perustunteita ja tunnistamaan, miltä muista tuntuuu. Käsitellään vahingossa ja tahallaan tekemisen eroa.

Jakso 3/ Tunteiden säätely

Lapset jatkavat omien tunteiden tunnistamista ja opettelevat säätelemään turhautumista ja muita voimakkaita tunteitaan. Harjoitellaan odottamista.

Jakso 4/ Kaveritaidot ja ongelmanratkaisu

Lapset harjoittelevat yhteisleikin pelisääntöjä. Opetellaan rauhoittumaan ja sanoittamaan ongelmia. Tutustutaan ongelmanratkaisun alkeisiin ja jämäkkyyteen, jos joku kohtelee ilkeästi tai huonosti.

Jakso 5/ (Esi)koulun aloittaminen

Lapset kertaavat oppimistaitoja ja kaveritaitojaan. Kerrataan voimakkaiden tunteiden tunnistamisesta ja rauhoittumista, joiden merkitys korostuu koulun itsenäisyyttä vaativissa olosuhteissa.