Mikä on Pienin Askelin?

Pienin Askelin on opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat merkittävästi kehittää:

  • itsesäätelytaitojaan
  • tunnetaitojaan
  • sosiaalisia taitojaan.

Tunnetilojen tunnistaminen on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista.

Pienin Askelin -taidot ehkäisevät:

  • ongelmakäyttäytymistä
  • kaveripiiristä syrjäytymistä
  • itsehillinnän vaikeutta
  • epäsosiaalista käyttäytymistä
  • aggressiota.

Lapsi, joka on omaksunut hyvin Pienin Askelin -taitoja, pärjää paremmin esikoulussa ja koulussa niin sosiaalisesti kuin oppimisenkin näkökulmasta.

Pienin Askelin perustuu Second Step: Social-Emotional Skills for Early Learning -ohjelmaan. Tutkimukset ovat vahvistaneet, että laadukkailla opetusohjelmilla lapset kehittyvät merkittävästi sosio-emotionaalisissa taidoissaan.

Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että ohjelman käytön myötä viihtyvyys ryhmissä lisääntyy ja kiusaaminen ja väkivalta ryhmissä vähenee. Lisäksi  ohjelman käyttö lisäsi selvästi lasten myönteistä sosiaalista käyttäytymistä – myös ahdistuneiden, masentuneiden ja vetäytyvien lasten.