Jakso 5

Jakso 5/ Esikoulun/koulun aloittaminen

Oppiminen (esi)koulussa

Lapset kertaavat kuuntelusääntöjä ja oppimistaitoja. He kuvittelevat, miten nämä taidot auttavat oppimaan (esi)koulussa.

Välitunnille meneminen (kouluun siirtyville)

Lapset kertaavat taitoja voimakkaiden tunteiden tunnistamisesta ja rauhoittamisesta, jotta tulevat paremmin toimeen koulun itsenäisyyttä vaativissa olosuhteissa.

Uusien kavereiden saaminen

Lapset kertaavat kaveritaitoja ja ongelmanratkaisumallia ja miettivät näiden taitojen hyötyä uusien kavereiden saamisen kannalta.