Jakso 1

Jakso 1/ Oppimistaidot

Tervetuloa

Lapset oppivat toivottamaan uuden ihmisen tervetulleeksi ryhmään. He leikkivät ensimmäisen aivojumppaleikin, mikä auttaa heitä kehittämään tarkkaavaisuutta, muistia ja itsehillintää.

Kuunteleminen

Lapset oppivat kuuntelusäännöt. Näiden sääntöjen noudattaminen auttaa oppimisessa.

Huomion suuntaaminen

Lapset oppivat, kuinka heidän tulee käyttää silmiään, korviaan ja aivotoimintojaan ollakseen tarkkaavaisia. He oppivat käyttämään huomiokiikaria pyöristämällä kädet silmien eteen voidakseen kohdistaa paremmin huomionsa itse asiaan.

Itselle puhuminen

Lapset oppivat, että itselle puhuminen on apukeino, jossa he puhuvat hiljaisella äänellä tai omassa mielessään pään sisällä. Itselle puhuminen auttaa heitä kohdistamaan huomion siihen, mitä pitää tehdä.

Ohjeiden noudattaminen

Lapset oppivat toistamaan ohjeet muistaakseen ne paremmin.

Avun pyytäminen

Lapset oppivat pyytämään, jos he tarvitsevat tai haluavat jotain. He oppivat katsomaan henkilöä, jolta pyytävät apua, sekä puhumaan selkeästi ja ystävällisellä äänellä.