Jakso 4

Jakso 4/ Kaveritaidot ja ongelmanratkaisu

reilut tavat leikkiä

Lapset oppivat kolme hyvää tapaa yhteisleikkiin: yhdessä leikkimisen, vaihtamisen ja vuorottelun.

Hauskan pitäminen kavereiden kanssa

Lapset oppivat valitsemaan yhteisen hauskanpidon kaverin kanssa leikkimällä reilusti sen sijaan, että haluaisivat asioiden menevän oman tahdon mukaan.

leikkiin pyytäminen

Lapset oppivat, kuinka toisia pyydetään mukaan leikkiin. Tämän osaaminen auttaa kaikkia tuntemaan itsensä osalliseksi.

Leikkiin mukaan tuleminen

Lapset oppivat, kuinka leikkiin liitytään. Jotta saa kavereita, on tärkeä tietää, miten päästä mukaan leikkimään.

Ongelman sanoittaminen

Lapset oppivat rauhoittamaan voimakkaat tunteensa sekä sanoittamaan ongelmia.

vaihtoehtojen pohtiminen

Lapset oppivat harkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi.

Jämäkkyys ja puolustautuminen

Lapset oppivat puolustautumaan, jos joku kohtelee ilkeästi tai huonosti. He oppivat jämäkkyyttä myös ongelmanratkaisu-
tilanteissa.