Mikä on Askeleittain?

 

Askeleittain on opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat merkittävästi kehittää:

  •  itsesäätelytaitojaan
  • tunnetaitojaan
  • sosiaalisia taitojaan. 

Ohjelma antaa hyvän pohjan koulupolulle ja ennaltaehkäisee käytösongelmia. 

 

 

 

 

Askeleittain-opetusohjelmasta on suomeksi saatavilla esikouluikäisten ja ekaluokkalaisten materiaalipaketit. Lisäksi on julkaistu 3−5-vuotiaille oma Pienin Askelin -ohjelma. 

Itsesäätely

Itsesäätely on kykyä säädellä tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa. Itsesäätelytaidot ovat oppimisen kannalta merkittäviä ja ne vaikuttavat ihmissuhteisiin.

Sosiaaliset taidot ja tunnetaidot

Sosiaaliset taidot ja tunnetaidot sisältävät mm. kyvyn empatiaan, tunteiden säätelyyn ja ongelmanratkaisuun. Kun lapsi kehittää näitä taitoja, hänellä on paremmat valmiudet oppimiseen ja yhteistyöhön.

 

Askeleittain pohjautuu tuoreeseen tutkimustietoon ja inklusiivisen koulun toimintafilosofiaan: kaikki lapset saavat omaksua ikä- ja kehitystasoonsa sopivia taitoja ja käsitteitä. Opetusohjelman teemat etenevät kokonaisuudeksi, ja teemojen työmuodot ovat pedagogisesti perusteltuja.

Menetelmä on käännetty ja muokattu yhdysvaltalaisen Committee for Children -järjestön (www.cfchildren.org) kehittämästä Second Step -ohjelmasta.

Kulttuuriin sovittamisen ja suomennoksen ovat tehneet Arja Sigfrids, Saija Klingenberg ja Kati Kärkkäinen.