22 viikkoteemaa/1. luokka

1. luokan opetusohjelma on jaettu neljään jaksoon ja jokainen jakso edelleen viikkoteemoihin.

Jakso 1/ Oppimistaidot

Opetellaan itsesäätelyn taitoja: kuunteleminen, ohjeiden seuraaminen, tehtävään keskittyminen, itselle puhuminen ja jämäkkyys.

Jakso 2/ Empatia

Autetaan oppilaita kehittämään empatian taitoja ja käyttäytymään myötätuntoisesti toisiaan kohtaan.

Jakso 3/ Tunteiden säätely

Oppilaat tunnistavat tunteitaan ja opettelevat rauhoittamaan itsensä voimakkaiden tunteiden noustessa.

Jakso 4/ Ongelmanratkaisu

Oppilaat oppivat ratkaisemaan ongelmia turvallisesti ja toisiaan kunnioittavasti. Lisäksi harjoitellaan kaveruuden taitoja: miten saada kavereita ja säilyttää kaveruus?