25 viikkoteemaa/Esikoulu

Esikoulun opetusohjelma on jaettu neljään jaksoon ja jokainen jakso edelleen viikkoteemoihin.

JAKSO 1/ KUUNTELEMINEN

Lapset harjoittelevat oppimisessa tarvittavia perustaitoja.

Jakso 2/ Empatia

Lapset opettelevat tunnistamaan tunteita ja käyttäytymään myötätuntoisesti toisiaan kohtaan.

Jakso 3/ Tunteiden säätely

Lapset jatkavat tunteiden tunnistamista ja harjoittelevat itsensä rauhoittamisen askeleita.

Jakso 4/ Ongelmanratkaisu

Lapset kehittävät taitojaan ratkaista ongelma reilusti ja opettelevat luomaan ja säilyttämään ystävyyssuhteita.