Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Ajattelemalla iloa: kognitiivista käyttäytymisterapiaa lapsille ja nuorille

Ajattelemalla iloa: kognitiivista käyttäytymisterapiaa lapsille ja nuorille
Aiheet Terapia
Julkaisija John Wiley & Sons LTd: Paul Stallard. Suomennos: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Janna Meunier
Julkaistu 2010
Sivumäärä 180

Ajattelemalla iloa
kirjapaketti on kaksi osainen: Työntekijän opas ja Työkirja.

Työntekijän opas
Työntekijän oppaassa käydään läpi lasten ja nuorten kognitiivisen käyttäytymisterapian terapiaprosessi: prosessiin sitouttaminen, ongelman käsitteellistys, sokraattinen prosessi, vanhempien rooli ja terapiaprosessin kulku ongelmakohtineen.

Teos selvittää mitä kognitiivisen käyttäytymisterapia on, mitä vanhempien tulee siitä tietää, miten terapiamuotoa sovelletaan eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa sekä mitkä ovat erilaisten häiriöiden ja ongelmien hoito-ohjelmien keskeiset osat.

Oppaaseen sisältyy tehtävälomakkeita ja psykoedukatiivista aineistoa, jotka ovat kirjan hankkineiden käytettävissä verkkosivuilla.

Työkirja
Ajattelemalla iloa -kirjapaketin toinen osa, Työkirja, täydentää Työntekijän opasta.

Ajattelemalla iloa ei ole standardoitu 10 käyntikerran kurssi eikä kaikenkattava kognitiivinen käyttäytymisterapian ohjelma, vaan siinä tarjotaan monenlaista aineistoa käytettäväksi joustavasti lapsen tarpeiden ja käsillä olevan ongelman mukaan. Aineisto tarjoaa esimerkkejä siitä, miten kognitiivisen käyttäytymisterapian käsitteitä voidaan käyttää lapsen kannalta mielekkäästi, yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Työkirjaan sisältyy tehtävälomakkeita ja psykoedukatiivista aineistoa, jotka ovat kirjan hankkineiden käytettävissä verkkosivuilla.

Ajattelemalla iloa sisältää psykoedukatiivista aineistoa ja siihen liittyviä tehtäviä seuraavilta aihealueilta:

1. kognitiivisen käyttäytymisterapian esittely
2. automaattiset ajatukset
3. tavallisimmat kognitiiviset vääristymät
4. kognitiivinen uudelleenmuotoilu ja tasapainotettu ajattelu
5. ydinuskomukset
6. uusien ajattelumallien kehittäminen
7. tunteiden tunnistaminen
8. epämiellyttävien tunteiden hallintakeinot
9. käyttäytymisen muuttaminen
10. ongelmanratkaisun opettelu.

Yleistä
Yksi kognitiivisen käyttäytymisterapian keskeinen ominaisuus on terapiaprosessin eteneminen yhteistyösuhteessa. Lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti päämäärien ja tavoitteiden asettamiseen, erilaisiin kokeiluihin, uusien taitojen harjoitteluun ja oman suoriutumisensa tarkkailuun.

Terapeutin tehtävänä on luoda ilmapiiri, joka tukee ja kannustaa näiden taitojen omaksumisessa, sekä kehittää lapsen kanssa kumppanuussuhde, joka motivoi ja rohkaisee lasta ymmärtämään ongelmiaan paremmin ja löytämään vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu toimivaksi yleisen ahdistuneisuushäiriön, masennushäiriöiden, vuorovaikutusongelmien ja sosiaalisten tilanteiden pelon, määräkohteisten pelkojen, kouluhaluttomuuden ja seksuaalisen hyväksikäytön seurausten hoidossa sekä kivunhallinnassa. Lisäksi tällä terapiamuodolla on saavutettu positiivisia vaikutuksia monien muiden ongelmien, kuten nuorten käytöshäiriön, syömishäiriöiden, traumaperäisen stressihäiriön ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.

Tutustu kirjoihin tarkemmin tästä (kirjatraileri):
Ajattelemalla iloa: kognitiivista käyttäytymisterapiaa lapsille ja nuorille. Työkirja
Ajattelemalla iloa: kognitiivista käyttäytymisterapiaa lapsille ja nuorille. Työntekijän opas

Tekijästä
Paul Stallard valmistui kliiniseksi psykologiksi vuonna 1980 Birminghamin yliopistosta. Stallard työskenteli lasten ja nuorten parissa Iso-Britanniassa West Midlandsin kreivikunnassa ja siirtyi vuonna 1988 Bathin yliopistoon Lapsi- ja perhepsykiatrian laitokselle (Department of Child and Family Psychiatry). Nykyään Stallard toimii Bathin yliopistossa osa-aikaisena lasten ja perheiden mielenterveyden professorina. Hän on saanut useita apurahoja tutkimukselleen, joka käsittelee traumaattisten tapahtumien ja pitkäaikaisten sairauksien vaikutuksia lapsiin. Paul Stallard on julkaissut yli 70 vertaisarvioitua artikkelia ja tutkii tällä hetkellä kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttöä lasten hoidossa, traumaperäistä stressihäiriötä sekä kroonisen sairauden psyykkisiä vaikutuksia.

Lisä materiaalia
Katso myös nämä