Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Emotionaaliset tarpeet ja kehitysvammaisuus

Emotionaaliset tarpeet ja kehitysvammaisuus
Aiheet Kehitys, Emotionaalisen kehitysvaiheen arvionti
Julkaisija Hogrefe: Tanja Sappok, Sabine Zepperitz, Mark Hudson; Suomennos: Hogrefe Psykologien Kustannus, Helsinki: Susan Heiskanen

Soveltuvuus Terveydenhuollossa, kasvatusalalla ja sosiaalialalla työskenteleville
Tarkoitus Edistää kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä vähentää ongelmallista käyttäytymistä
Julkaistu Saksankiel. versio 2019 Hogrefe AG, englanninkiel. versio 2022 Hogrefe Publishing, suomenkiel. versio 2023 Hogrefe Psykologien Kustannus oy
Sivumäärä 218
ISBN 978-952-6634-32-6
Ihmisen kyky säädellä omia tunteitaan liittyy sosioemotionaalisiin aivotoimintoihin.
Kognitiivisten kykyjen lisäksi tulisikin tarkastella sosioemotionaalisia aivotoimintoja.
Biologisen iän ja kognitiivisten kykyjen lisäksi tarvitaan tietoa kehitysvammaisen henkilön viitteellisestä emotionaalisesta kehitysiästä. Haasteellinen käyttäytyminen kun saattaa riippua enemmän viitteellisestä emotionaalisesta kehitysiästä kuin kehitysvamman vaikeusasteesta.


Tämän tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kirjan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä vähentää ongelmallista käyttäytymistä.


Kirjan ensimmäiset kuusi lukua ankkuroivat kehityksellisen lähestymistavan kehityksellisten neurotieteiden ja kehityspsykologian teoreettisiin kehyksiin. Toisessa osassa tarkastellaan emotionaaliseen kehitykseen perustuvaa lähestymistapaa kliinisessä käytännön työssä ja ihmisten päivittäisessä elämässä.


Kun tietää, missä emotionaalisessa kehitysvaiheessa kehitysvammainen henkilö toimii, on helpompi ymmärtää, miten hän kokee asioita sisäisesti, mitkä hänen ensisijaiset tarpeensa ovat ja kohdata ne. Näin vuorovaikutuksesta voi tulla miellyttävämpää puolin ja toisin: asianosaisten elämänlaatu paranee ja ohjaajien ja hoitajien työ helpottuu uhkaaviltakin tuntuvissa tilanteissa.

Kirja soveltuu terveydenhuollossa, kasvatusalalla ja sosiaalialalla työskenteleville sekä muille, jotka kohtaavat ihmisiä, joilla on kehitysvamma tai muu vaikea kehityshäiriö.

Kirjaa voi käyttää itsenäisesti tai arviointivälineiden kanssa (SED-S, SEO-R2). Kirjassa kuvattu teoriatausta ja esimerkit ovat helposti sovellettavissa.

Tästä linkistä pääset tutustumaan sisällysluetteloon.

Katso myös nämä