Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

WZT - Wartegg Zeichen Test

Tuote on vain psykologien käyttöön.

WZT - Wartegg Zeichen Test
Aiheet projektiiviset testit
Julkaisija Verlag Für Psychologie, Göttingen: Wartegg, E. V, Psykologien Kustannus Oy, Helsinki

Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 5 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 10-30 min.
Tarkoitus persoonallisuuden ja neurokognitiivinen arviointi
Julkaistu 1953 (d), 1985 (s)

Warteggin piirrostesti (saks. Wartegg Zeichen Test, WZT; engl. Wartegg Drawing Completion Test, WDCT) on puolistrukturoitu, graafinen, projektiivinen ja tutkittavan toimintaan perustuva persoonallisuuden arviointimenetelmä. Warteggia voidaan käyttää lasten, nuorten ja aikuisten arvioinneissa. Lomakkeessa on kahdeksan ruutua, joissa jokaisessa on jokin piirroksen alku (merkki tai merkkejä). Tutkittavan tehtävä on tehdä ruutuihin merkin (tai merkit) sisältävä piirros.

Testin alkuperäisen version loi saksalainen psykologi Ehrig Wartegg 1920-luvulla ja hänen työnsä pohjalta on kehitetty useampia tulkintamenetelmiä. Meta-analyysi eri versioista (Soilevuo Grønnerød & Grønnerød, 2012) on osoittanut menetelmän muuttujien omaavan keskimäärin yhtä korkeita reliabiliteetti- ja validiteettiarvoja kuin kansainvälisesti käytetyimpien ja tutkituimpien persoonallisuuden arviointimenetelmien arvot (esim. Rorschach ja MMPI).

Wartegg-testi on ollut Suomessa laajassa käytössä (Kuuskorpi, 2012) ja täällä sen tulkinta (esim. kliinisessä työssä tai soveltuvuuden arvioinnissa) on perustunut muun muassa Martti Takalan ja Marjatta Hakkaraisen (1953) sekä Manfred Gardziellan (1985) ja Carl-Erik Mattlarin työhön (2000).

Istituto Italiano Warteggin (IIW) Crisi Wartegg System (CWS: Crisi, 2018) on Therapeutic Assessment Instituutin kriteereillä arvioituna tieteellisesti hyväksytty kansainvälinen analyysi- ja tulkintajärjestelmä Warteggista. CWS:iä on kehitetty 1990-luvulta lähtien, ja sen pisteytysjärjestelmä on osoittautunut reliaabeliksi ja lukuisissa tutkimuksissa myös menetelmän muuttujien validiteetti on todettu hyväksi. Menetelmästä on kerätty edustavia viitearvoja sekä Italiassa että Yhdysvalloissa ja vastaavanlaiset projektit ovat meneillään sekä Ruotsissa että Suomessa. Menetelmä otettiin käyttöön Suomessa systeemin kehittäjän Alessandro Crisin ja IIW:n Suomen edustajan Emiliano Muzion toimesta vuonna 2018.

Hogrefe Psykologien kustannus myy Wartegg lomakkeesta sekä alkuperäistä että Crisi Wartegg Systemin (CWS) versiota. Mikäli tarkoitus on käyttää CWS:n analyysi- ja tulkintajärjestelmää, suositellaan ainoastaan CWS:n lomakkeen käyttöä - huolimatta siitä, että lomakkeissa vaikuttasi ensisilmäyksellä olevan ainoastaan hienovaraisia eroja (esim. merkkien ohuempi painojälki ja suomenkielinen ohjeistus suomalaisessa versiossa).


Katso myös nämä