Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

6–7-vuotiaan taitokysely

6–7-vuotiaan taitokysely
Aiheet Esikoulu ja koulu
Julkaisija Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Soveltuvuus Esiopettajien ja psykologien käyttöön
Ikäryhmät 6-7 vuotiaat
Suoritusaika 10-15 min
Tarkoitus Oppimisvalmiuksien ja tuen tarpeen kartoittamiseen
Julkaistu 2013

6 – 7-vuotiaan taitokysely on esiopettajille suunnattu kyselylomake, jolla arvioidaan esiopetusvaiheessa olevan lapsen oppimisvalmiuksia ja ryhmässä toimimista.

Siirtymä päivähoidosta kouluun on jokaiselle lapselle erityinen vaihe, jossa tapahtuu samaan aikaan monia muutoksia sekä ympäristössä että lapsen omassa kehityksessä. Esiopettajalla on mahdollisuus seurata lapsen toimintaa ohjatuissa ryhmätilanteissa, mutta myös vapaissa leikki- ja ulkoilutilanteissa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa lapsen kehityksen tukemista esiopetusvuoden aikana sekä koulun alkaessa.

Yksilöllinen psykologin tutkimus on harvoin tarpeen kouluunmenovaiheessa. Taitokyselyssä arvioidaan osa-alueita, joita myös psykologi käyttää oppimisvalmiuksia tutkiessaan. Esiopettajalta saadaan lisätietoa siitä, miten nämä valmiudet tulevat ryhmätilanteissa esiin. Taitokyselyn pohjalta vanhemmat, psykologi ja koulutoimen edustaja tai muu toimija voivat yhdessä suunnitella, mitä tukea lapsi mahdollisesti tulisi koulussa tarvitsemaan. Taitokysely voi siis useissa tapauksissa olla riittävä arvio lapsen taidoista siirryttäessä esiopetuksesta kouluun, tai se voi antaa ajantasaista lisätietoa sellaisesta lapsesta, jota psykologi on aikaisemmin tutkinut.

Kyselylomake kohdistuu alkuopetuksen kannalta keskeisiin taitoihin:

1. Kielelliset taidot
esim. Ohjeiden ymmärtäminen, Lukemisen valmiudet, Kertovan puheen hallinta

2. Motoriset ja visuaaliset taidot
esim. Liikkeiden ja kehon hallinta, Sorminäppäryys, Piirtäminen ja kynänkäyttö

3. Toiminnanohjauksen taidot
esim. Keskittyminen, Itsenäinen eteneminen tehtävätyöskentelyssä, Epäonnistumisen sietäminen tehtävätyöskentelyssä

4. Sosiaaliset taidot
esim. Sääntöjen noudattaminen, Omien tunteiden hallinta ja ilmaisu, Kyky toimia ryhmän jäsenenä

Kukin taitoalue kuvataan 4-portaisella asteikolla, jossa arvioidaan taidon hallinnan tasoa. Jokainen arvioitava taitotaso on sanallisesti kuvattu ja siitä annetaan usein myös käytännön esimerkki. Kyselyn loppuun on liitetty myönteisiä ominaispiirteitä, joista arvioija rastittaa ne, jotka parhaiten kuvaavat kyseistä lasta.

Katso myös nämä