Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

Tuote on vain psykologien käyttöön.

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test
Aiheet Kykyjen arviointi
Julkaisija Peter J. Tellengen, Jacob A. Laros
Soveltuvuus Psykologien käyttöön
Ikäryhmät 2v-7v
Suoritusaika 50 min
Tarkoitus Lasten kognitiivisten kykyjen arviointiin. Testin esittämiseen ei tarvita yhteistä puhuttua tai kirjoitettua kieltä, joten se sopii mm. tilanteisiin, jossa arvioitavalla on kuulovamma tai eri kulttuuritausta.
Julkaistu 2019
Normitus Saksalais-hollantilaiset normit ikäryhmille 2;0 – 7;11 on kerätty vuosina 2016-2017. N=1727

Älykkyyden tutkimusmenetelmä lapsille

SON-R 2–8 sopii kaikkien 2;0–7;11 ikäisten lasten arviointiin. Menetelmä on suunniteltu käytettäväksi ilman suullisia tai kirjoitettuja ohjeita. Se soveltuu erityisesti sellaisten lasten arviointiin, joilla on haasteita kommunikaatiossa johtuen esimerkiksi kuulovammasta tai kielen kehityksen häiriöstä. Se sopii myös sellaisten lasten tutkimiseen, joilla on kehitysviivästymä, oppimisvaikeuksia tai joiden tutkiminen on muuten haastavaa. Menetelmää käytetään laajalti myös silloin, jos tutkittava ei osaa suomea tai suomen kielen taidot ovat vähäiset.

Menetelmä koostuu kuudesta osatestistä. Ohjeet on mahdollista antaa tutkittavalle lapselle joko kielellisesti tai ei-kielellisesti (esim. eleillä) tai näiden yhdistelmänä tutkittavan kommunikoinnin mukaan. Jokaisen osion jälkeen tutkittavalle annettava palaute ylläpitävät tutkittavan motivaatiota.

”SON-R 2–8 aloituspaketti” sisältää salkussa olevat testimateriaalit, käsikirjat (Osa II Esitysohjeet suomeksi, Osa I Research Report & Osa III Norm Tables englanniksi), suomenkielisiä pisteytyslomakkeita 50 kpl, vastauslomakkeita 50 kpl, sekä englanninkielisen pisteytysohjelman.
Katso myös nämä