Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

OSA - Toimintamahdollisuuksien itsearviointi

OSA - Toimintamahdollisuuksien itsearviointi
Aiheet Toimintaterapia
Julkaisija Kathi Baron, Gary Kielhofner, Anita Iyenger, Victoria Goldhammer, Julie Wolenski
Soveltuvuus toimintaterapeuttien käyttöön
Ikäryhmät 18 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 25-50 min.
Tarkoitus toimintaterapian tavoitteiden luominen
Julkaistu 2006 (e) 2007 (s)

Toimintamahdollisuuksien itsearviointi on toimintaterapeuttien työvälineeksi tarkoitettu Inhimillisen toiminnan malliin perustuva asiakkaan itsearviointi, joka on sovellus yhdysvaltalaisesta Occupational Self Assessment (OSA, versio 2.2) arviointimenetelmästä.

OSA on nelivaiheinen itsearvioinnin prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas määrittelee arviointilomakkeen väittämien perusteella toiminnallisen pätevyytensä. Toisessa vaiheessa asiakas arvioi nämä väittämät sen perusteella, miten tärkeänä hän pitää osion sisältöaluetta (hyvin tärkeä, tärkeä, jonkin verran tärkeä, ei tärkeä). Arvioituaan toiminnallista pätevyyttään ja arvojaan asiakas käy väittämät läpi uudelleen asettaen tärkeysjärjestykseen ne väittämät, jotka edellyttävät hänen mielestään muutosta. Arvioinnin viimeisessä eli neljännessä vaiheessa asiakas määrittelee tärkeysjärjestyksen toimintaterapiainterventiolle, minkä pohjalta asiakas ja terapeutti muokkaavat yhdessä tavoitteet toimintaterapialle.

Katso myös nämä