Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi

MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
Aiheet Toimintaterapia
Julkaisija University pf Illinois at Chigago: Forsyth, K. & Parkinson, S.,
Soveltuvuus toimintaterapeuttien käyttöön
Ikäryhmät 18 vuodesta ylösäin
Pisteytysaika 10-40 min.
Tarkoitus toimintakyvyn arviointi
Julkaistu 2006, 2008

The Model Of Human Occupation Screening Tool

MOHOST-arviointimenetelmä on toimintaterapeuttien käyttöön tarkoitettu inhimillisen toiminnan malliin perustuva lomakepohjainen seulonta-arviointi, joka on suhteellisen suoraviivainen ja nopea käyttää. MOHOST soveltuu käytettäväksi säännöllisin väliajoin, ja se mittaa asiakkaan toiminnallista osallistumista itsestä huolehtimisen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan osa-alueilla. MOHOST täydentää muita inhimillisen toiminnan malliin liittyviä arviointimenetelmiä. Sen avulla voidaan tunnistaa yksityiskohtaisemman ja tarkemman arvioinnin tarve.

Menetelmän avulla toimintaterapeutti ymmärtää, miksi asiakas ei sitoudu itsestä huolehtimiseen, tuotteliaisuuteen tai vapaa-aikaan liittyvään toimintaan. Menetelmää voidaan pitää teoriaperustaisena toiminnan analyysina ja toimintaterapian välineenä, joka auttaa ymmärtämään miten asiakas osallistuu päivittäiseen arkitoimiin. MOHOST arvioi kattavasti inhimillisen toiminnan mallin mukaisesti henkilöön ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Se tarjoaa laajan yleiskuvan toiminnallisesta osallistumisesta ja sisältää yhteensä 24 osiota seuraavilta osa-alueilta:

- tahto tai toimintaan motivoituminen
- tottumus tai toimintatapa
- viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- prosessuaaliset taidot
- motoriset taidot
- ympäristö.

Arvioinnin tuloksena saatavassa toimintakyvyn profiilissa tulevat esille myös henkilön vahvuudet.

MOHOST-arviointimenetelmä on käyttökelpoinen, kun itsearviointimenetelmät eivät sovellu tilanteeseen tai kattavat haastattelut eivät tule kysymykseen (esimerkiksi asiakas on liian sekava, oiretiedostamaton, masentunut, keskittymiskyvytön, tai hoitopaikan asiakkaat vaihtuvat nopeatempoisesti). MOHOST-arviointi helpottaa systemaattista dokumentointia. Sen avulla voidaan tunnistaa yksityiskohtaisemmin arvioinnin tarve. Arviointia voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan varmistua toimintaterapian tarpeellisuudesta ja toimintaterapian toimintapainoitteisuudesta.

Katso myös nämä