Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SPM-2 Sensory Processing Measure - 2

SPM-2 Sensory Processing Measure - 2
Aiheet Toimintaterapia, Aistit, Motoriikka ja havainto, Kehitys
Julkaisija Western Psychological Services: L. Diane Parham, Cheryl L. Ecker, Heather Kuhaneck, Diana A. Henry, Tara J. Glennon
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Päivi Danner, Ulla Niutanen ja työryhmä
Soveltuvuus toimintaterapeuteille
Ikäryhmät 4 kk - 87 v
Suoritusaika n. 20 min
Tarkoitus Aistitiedon käsittelyn arviointi
Julkaistu englanninkielinen versio 2021 WPS, suomenkielinen versio 2023 Hogrefe
Normitus amerikkalaiset normit (N=3850)

SPM-2 on aistitiedon käsittelyn arviointiin kehitetty kyselylomakemenetelmä, joka mahdollistaa aistitiedon käsittelyn, suunnittelun ja ideoinnin sekä sosiaalisen osallistumisen arvioinnin koko elämänkaaren ajan arjen eri ympäristöissä, esim. kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

SPM‑2 perustuu Sensorisen Integraation teoriaan, jonka mukaan keskushermoston kyky prosessoida eri aistijärjestelmien kautta saatavaa tietoa vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja toiminnan säätelyyn.

SPM-2 sisältää 12 suomenkielistä lomaketta, joista sopivat valitaan arvioitavan henkilön iän ja arvioijan havainnointiympäristön perusteella. Vanhempi tai muu huoltaja täyttää arvioitavan ikäryhmää vastaavan kodin kyselylomakkeen. Kasvattaja täyttää arvioitavan ikäryhmää vastaavan varhaiskasvatuksen tai koulun lomakkeen. Nuorille ja aikuisille on myös itsearviointilomake.

Kussakin SPM‑2-lomakkeessa on 8 asteikkoa: Näkö, Kuulo, Tunto, Maku ja haju, Kehotietoisuus, Tasapaino ja liike, Suunnittelu ja oivallukset ja Sosiaalinen osallistuminen. Lisäksi lomakkeella lasketaan Aistijärjestelmän yhteispisteet (kuuden aistijärjestelmäasteikon yhteispisteet). Asteikkojen raakapisteet muutetaan standardoiduiksi T‑pisteiksi yhdysvaltalaisen normiaineiston perusteella.

SPM-2-kyselylomakkeet ovat suomenkieliset, mutta käsikirja on saatavilla vain alkuperäisenä englanninkielisenä versiona. Suomenkielinen käsikirjaliite kuvaa menetelmän käyttöä Suomessa sekä esittelee suomalaista validiteettitutkimusta. Liite ei korvaa englanninkielistä käsikirjaa, jota tulee käyttää SPM-2 kyselylomakkeiden kanssa varmistamaan kyselylomakkeiden standardoitu käyttö sekä kyselylomakkeilla saadun tiedon asianmukainen analysointi ja tulkinta.


Aloituspakettien sisällöt (käsikirja ja käsikirjaliite on kaikissa paketeissa sama):

SPM-2 aloituspaketti: aikuinen 21-87 v

• käsikirja
• suomenkielinen käsikirjaliite
• aikuinen (21-87 v) itsearviointi, 25kpl
• aikuinen (21-87 v) läheisarviointi, 25kpl

SPM-2 aloituspaketti: nuori 12-21 v

• käsikirja
• suomenkielinen käsikirjaliite
• nuori (12-21 v) kodin lomake, 25kpl
• nuori (12-21 v) koulun lomake, 25kpl
• nuori (12-21 v) itsearviointi, 25kpl

SPM-2 aloituspaketti: lapsi 5-12 v

• käsikirja
• suomenkielinen käsikirjaliite
• lapsi (5-12 v) kodin lomake, 25kpl
• lapsi (5-12 v) koulun lomake, 25kpl

SPM-2 aloituspaketti: pikkulapsi 2-5 v

• käsikirja
• suomenkielinen käsikirjaliite
• pikkulapsi (2-5 v) kodin lomake, 25kpl
• pikkulapsi (2-5 v) varhaiskasvatuksen lomake, 25kpl

SPM-2 aloituspaketti: vauva/taapero 4-30 kk

• käsikirja
• suomenkielinen käsikirjaliite
• vauvan (4-9 kk) arviointilomake, 25kpl
• taaperon (10-30 kk) arviointilomake, 25kpl
• vauvan tai taaperon huoltajan itsearviointi, 25kpl
Suosittelemme SPM-2-käyttökoulutusta. Katso lisätietoja koulutuksesta: https://sity.fi/Katso myös nämä