Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely
Aiheet Puheterapia, Autismikirjo, kehitys
Julkaisija Pearson: Dorothy Bishop.
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
Soveltuvuus Puheterapeuttien, psykologien, lastenlääkäreiden ja opettajien käyttöön.
Ikäryhmät 4-16 v.
Suoritusaika 10-15 min
Tarkoitus Lasten ja nuorten kommunikointivaikeuksien seulonta.
Julkaistu 2003 Pearson, 2015 Hogrefe
Normitus pisteytyspalvelussa on 4v-16v11kk ikäisille käytössä sekä suomalaiset että brittiläiset normit.Puheterapeuttien, psykologien, lastenlääkäreiden ja opettajien käyttöön.
Arvioinnin täyttää lapsen vanhempi ja/tai ammattihenkilö, joka on tuntenut lapsen vähintään 3 kk ajan.

CCC-2- kyselymenetelmällä voidaan:
• Seuloa lapset/nuoret, joilla saattaa olla kielellinen häiriö ja jotka tulisi lähettää jatkotutkimuksiin.
• Tunnistaa kielenkäytön ongelmat lapsilla/nuorilla, joilla on kommunikoinnin vaikeuksia.
• Tunnistaa onko tarvetta jatkotutkimukseen autismikirjon häiriön epäilyn vuoksi.

CCC-2-kysely sisältää 70 väittämää, joista ensimmäiset 50 käsittelevät lapsen/nuoren kommunikoinnissa esiintyviä ongelmia ja viimeiset 20 kysymystä vahvuuksia. Kyselyn väittämät kattavat puheen ja kielen, kielenkäytön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueet. Väittämät jakautuvat 10 asteikkoon: puhe, syntaksi, semantiikka, koherenssi, epäsopiva puhetapa, stereotyyppinen kieli, kontekstin käyttö, ei-kielellinen kommunikaatio, sosiaaliset suhteet ja mielenkiinnon kohteet. Jokaiseen asteikkoon sisältyy seitsemän väittämää, joista viidellä arvioidaan vaikeuksia ja kahdella vahvuuksia.

Parhaan käsityksen lapsen/nuoren tilanteesta saa, jos sekä vanhemmat että ammattihenkilö täyttävät CCC-2-kyselyn.

Tutkimusten mukaan CCC-2-seulonta on todettu varsin käyttökelpoiseksi useissa eri kommunikoinnin häiriöryhmissä.

Suomalaiset normitaulukot yli 9-vuotiaille julkaistaan myöhemmin.

CCC-2 koko välineistö sisältää:
Käsikirjan, 25 kpl kyselylomakkeita, 25 kpl yhteenvetolomakkeita ja pisteytyspalvelun lisenssin kolmelle käyttäjälle.

Pisteytyspalveluun on mahdollista ostaa laajennuslisenssi, jolla saa lisättyä kolme uutta käyttäjää.

Suomalaiset normitaulukot ja normien kuvaus tulossa saataville lähiaikoina.Lue juttu Puheterapeutti-lehdestä 4/2015
Katso myös nämä