Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely
Aiheet Puheterapia, Autismikirjo, kehitys
Julkaisija Pearson: Dorothy Bishop.
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
Soveltuvuus Puheterapeuttien, psykologien, lastenlääkäreiden ja opettajien käyttöön.
Ikäryhmät 4-16 v.
Suoritusaika 10-15 min
Tarkoitus Lasten ja nuorten kommunikointivaikeuksien seulonta.
Julkaistu 2003 Pearson, 2015 Hogrefe
Normitus pisteytyspalvelussa on 4v-16v11kk ikäisille käytössä sekä suomalaiset että brittiläiset normit.Puheterapeuttien, psykologien, lastenlääkäreiden ja opettajien käyttöön.
Arvioinnin täyttää lapsen vanhempi ja/tai ammattihenkilö, joka on tuntenut lapsen vähintään 3 kk ajan.

CCC-2- kyselymenetelmällä voidaan:
• Seuloa lapset/nuoret, joilla saattaa olla kielellinen häiriö ja jotka tulisi lähettää jatkotutkimuksiin.
• Tunnistaa kielenkäytön ongelmat lapsilla/nuorilla, joilla on kommunikoinnin vaikeuksia.
• Tunnistaa onko tarvetta jatkotutkimukseen autismikirjon häiriön epäilyn vuoksi.

CCC-2-kysely sisältää 70 väittämää, joista ensimmäiset 50 käsittelevät lapsen/nuoren kommunikoinnissa esiintyviä ongelmia ja viimeiset 20 kysymystä vahvuuksia. Kyselyn väittämät kattavat puheen ja kielen, kielenkäytön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen osa-alueet. Väittämät jakautuvat 10 asteikkoon: puhe, syntaksi, semantiikka, koherenssi, epäsopiva puhetapa, stereotyyppinen kieli, kontekstin käyttö, ei-kielellinen kommunikaatio, sosiaaliset suhteet ja mielenkiinnon kohteet. Jokaiseen asteikkoon sisältyy seitsemän väittämää, joista viidellä arvioidaan vaikeuksia ja kahdella vahvuuksia.

Parhaan käsityksen lapsen/nuoren tilanteesta saa, jos sekä vanhemmat että ammattihenkilö täyttävät CCC-2-kyselyn.

Tutkimusten mukaan CCC-2-seulonta on todettu varsin käyttökelpoiseksi useissa eri kommunikoinnin häiriöryhmissä.


CCC-2 koko välineistö sisältää:
Käsikirjan, 25 kpl kyselylomakkeita, 25 kpl yhteenvetolomakkeita ja pisteytyspalvelun lisenssin kolmelle käyttäjälle.

Pisteytyspalveluun on mahdollista ostaa laajennuslisenssi, jolla saa lisättyä kolme uutta käyttäjää.
Lue juttu Puheterapeutti-lehdestä 4/2015
E-koulutus

Autismikirjo tytöillä ja naisilla -koulutus, tästä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan.

Katso myös nämä