Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SPM-P -Sensory Processing Measure - Preschool

SPM-P -Sensory Processing Measure - Preschool
Aiheet Kehitys, Toimintaterapia, Motoriikka ja havainto
Julkaisija Western psychological services.
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Päivi Danner ja työryhmä
Soveltuvuus toimintaterapeuteille
Ikäryhmät 2-5 v.
Suoritusaika 20-30 min
Tarkoitus Lasten aistitiedon käsittelyn arviointi
Julkaistu 2010 WPS, suomeksi 2015 Hogrefe
Normitus Amerikkalaiset normitiedot
HUOM! Uusi SPM-2 on nyt saatavilla!

Vanhan SPM-P version lomakkeita myydään niin kauan kuin varastoa riittää.


SPM-P on pienten lasten (2-5-vuotiaat) aistitiedon käsittelyn ja integraation seulontaan kehitetty arviointimenetelmä.
5-vuotiaita arvioitaessa voidaan käyttää sekä SPM-P:tä että SPM:ää. SPM-P:tä tulisi käyttää 5-vuotiailla, jotka eivät ole vielä aloittaneet päiväkotia. Päiväkotiryhmässä vähintään puolivuotta olleille 5-vuotiaille sopii SPM.

SPM-P perustuu sensorisen integraation teoriaan, samoin kuin SPM. Teorian mukaan aistitiedon käsittely ja integraatio on tärkeä neurobiologinen prosessi, joka vaikuttaa voimakkaasti kehitykseen.

SPM-P sisältää Kodin ja Päiväkodin kyselylomakkeet, joilla kartoitetaan muiden arviointimenetelmien lisänä kodin ja päivähoidon näkemystä lapsen toimintakyvystä. Menetelmällä kartoitetaan vaikuttavatko mahdolliset aisti-säätelyn ongelmat lapsen käyttäytymisen hallinnan vaikeuksiin. On tärkeää sulkea pois aistisäätelyongelmat, kun etsitään syytä sosiaalisten taitojen ja praksiataitojen puutteelliseen kehittymiseen.

Kodin kyselylomakkeen täyttää vanhempi tai muu huoltaja. Päiväkodin kyselylomakkeen täyttää päivähoidon henkilökuntaan kuuluva henkilö.

SPM-P:llä arvioidaan aistitiedon käsittelyä kahdeksalla asteikolla: Osallistuminen, sosiaaliset taidot (SOC), Näkö (VIS), kuulo (HEA), Tunto (TOU), kehotietoisuus (BOD), tasapaino ja liikkuminen (BAL), suunnittelu ja oivallukset (PLA) ja aistijärjestelmien kokonaispisteet (TOT). Muutama kysymys koskee makua ja hajua.
SPM-P mahdollistaa aistitiedon käsittelyn ja integraation vertaamisen eri ympäristöissä (koti ja päiväkoti).

Menetelmän taustateoria ja rakenne ovat samanlaiset isompien lasten SPM-menetelmässä ja SPM-P:ssä, mikä mahdollistaa lapsen aistitiedon käsittelyn kehityksen seuraamisen 12-vuotiaaksi saakka.


Suosittelemme käyttökoulutusta. Katso lisätietoja koulutuksesta täältä.


Katso myös nämä