Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

SPM sensory Processing Measure

SPM sensory Processing Measure
Aiheet Kehitys, Toimintaterapia, Motoriikka ja havainto
Julkaisija Western psychological services
Home Form: L Diane Parham, Cheryl Ecker,
Main Classroom Form: Heather Miller Kuhaneck, Diana A Henry, Tara J Glennon
Käännös Päivi Danner, Suvi Kauppinen, Sirpa Kauranen, Sirkka-Maija Lehtola, Terttu Rau
Soveltuvuus toimintaterapeuteille
Ikäryhmät 5-12 vuotta
Suoritusaika 15-20 min.
Tarkoitus Lasten aistitiedon käsittelyn arviointi
Julkaistu 2007, suomenkielinen versio 2012
Normitus Amerikkalaiset normitiedot
HUOM! Uusi SPM-2 on nyt saatavilla!

Vanhan SPM version suomenkieliset lomakkeet on myyty loppuun. Saatavilla vain ruotsinkielisiä lomakkeita.

The Sensory Processing Measure – SPM on lasten aistitiedon käsittelyn arviointia varten kehitetty mittari.

SPM perustuu sensorisen integraation teoriaan, joka olettaa aistitiedon käsittelyn ja integraation olevan lapsen kehitykseen vaikuttava tärkeä neurobiologinen prosessi.
Selitysmallissa kehitykselliset toimintakyvyn sekä tietynlaiset käyttäytymisen ja oppimisen ongelmat yhdistetään aisti-integraation poikkeavaisuuksiin.

SPM käsittää Kodin ja Koulun/päiväkodin kyselylomakkeet, jotka antavat ainutlaatuista ja kattavaa tietoa lapsen aistitiedon käsittelystä koti- ja kouluympäristössä.

Kodin kyselylomakkeen täyttää vanhempi tai muu huoltaja.

Koulun/päiväkodin kyselylomakkeen täyttää opettaja.

SPM arvioi aistitiedonkäsittelyä kahdeksalla asteikolla: Osallistuminen, sosiaaliset taidot (SOC), Näkeminen (VIS), Kuuleminen (HEA), Tunto (TOU), Kehotietoisuus (BOD), Tasapaino ja liikkuminen (BAL), Suunnittelu ja oivallukset (PLA) ja Aistijärjestelmien kokonaispisteet (TOT). Muutama kysymys koskee makua ja hajua. SPM kysymykset mittaavat aistiyli- tai aliherkkyyttä, aistimushakuisuutta ja havaitsemiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi SPM mahdollistaa aistijärjestelmien ja integratiivisten toimintojen vertaamisen eri ympäristöissä (koti ja koulu/päiväkoti).

SPM koko paketti sisältää: englanninkielisen manuaalin, suomenkielisen käsikirjanliitteen ja 25kpl kaikkia lomakkeita.

Katso myös nämä