Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3
Aiheet Masennus ja syömishäiriö, Persoonallisuus
Julkaisija PAR: David M. Garner, PhD
Soveltuvuus Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön syömishäiriöiden seulonnassa, arvioimisessa, hoidon suunnittelussa ja vaikuttavuuden seurannassa
Ikäryhmät 13-vuotiaista ylöspäin
Tarkoitus Pitkä versio: syömishäiriöiden seulontaan, syömishäiriöihin liittyvien oireiden ja psykologisten ominaisuuksien arvioimiseen
Lyhyt versio: syömishäiriöiden seulontaan

Julkaistu 2004 PAR, 2018 Hogrefe, nettitesti 2021
Normitus Suomalaisista syömishäiriöpotilaista koostuva normiaineisto, HUS syömishäiriöyksikkö (n = 137) ja vertailuaineisto terveistä suomalaisista, HUS työterveyshuolto (n = 57).

Eating Disorder Inventory, EDI-3, on itsearviointikysely, joka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön syömishäiriöiden seulonnassa sekä syömishäiriöihin liittyvien oireiden ja psykologisten ominaisuuksien arvioinnissa.

Kyselyn RF lyhytversiolla voidaan seuloa syömishäiriön riskiä ja tunnistaa siihen liittyviä keskeisiä oireita sekä tulosten perusteella lähettää ja ohjata tutkittava jatkotutkimuksiin. Lyhytversio sisältää 25 väittämää.

Kyselyn pitkällä versiolla voidaan tarkemmin kartoittaa syömishäiriön riskiä ja syömishäiriöön liittyviä psykologisia ominaisuuksia. Kyselyn pitkän version tuloksia voidaan hyödyntää syömishäiriön vakavuuden arvioimisessa, hoidon suunnittelussa ja seurannassa. Pitkässä versiossa on 91 väittämää.


Syömishäiriön riskin arviointi sisältää asteikot: Pyrkimys laihuuteen, Bulimia ja Tyytymättömyys vartaloon.

Syömishäiriöihin liittyviä ominaisuuksia kartoitetaan asteikoilla: Heikko itsetunto, Itsestä vieraantuminen, Epävarmuus ihmissuhteissa, Vieraantuminen ihmissuhteista, Tunteiden tunnistamisen vaikeus, Tunteiden säätelyvaikeudet, Perfektionismi, Asketismi ja Aikuisuuden pelko.Katso myös nämä