Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Bayley Scales III (Infant and Toddler Development)

Tuote on vain psykologien käyttöön.

Bayley Scales III (Infant and Toddler Development)
Aiheet Kehitys
Julkaisija NCS Pearson, Inc: Nancy Bayley
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 1-42 kk
Suoritusaika 45-60 min.
Pisteytysaika n. 15 min.
Tarkoitus Pienten lasten kognitiivisen, kielellisen, motorisen ja sosioemotionaalisen kehitystason arviointi
Julkaistu 2006 (e), 2009 (s)
Normitus 2004-2007 (n=161)

Bayley-III on tarkoitettu kehitysviivästymien tunnistamiseen ja interventioiden suunnittelun avuksi 0-42 kk ikäisille lapsille. Testi koostuu viidestä eri osa-alueesta: kognitiivinen, kielellinen, motorinen, sosioemotionaalinen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikko.

Bayley Scales of Infant and Toddler Development, kolmas laitos (Bayley-III) on korjattu versio Bayley Scales of Infant Development, toinen laitos (BSID-II; Bayley 1993) testistöstä. Tämä uusi versio on tehty testistön käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Kuten edeltäjänsäkin, Bayley-III on yksilöllinen testityökalu, jonka avulla voidaan arvioida laaja-alaisesti 1–42 kuukauden ikäisen lapsen kehitystä. Arvioinnin keskeisin tavoite on tunnistaa kehityshäiriöitä ja tarjota tietoa kuntoutuksen suunnittelua varten. Testistö on suunniteltu toteutettavaksi kaikille lapsille, joilla ei ole vakavia fyysisiä tai aistivammoja. Bayley-III rakentuu hyvin pitkälle samoille tehtäville ja perusajatukselle kuin edeltäjänsäkin. Testissä on kolme asteikkoa: kognitiivisen kehityksen asteikko, kielellisen kehityksen asteikko (ymmärtäminen ja tuottaminen) sekä motorisen kehityksen asteikko (hieno- ja karkeamotoriikka). Lisäksi testistöön kuuluu vanhempien täytettäviä arviolomakkeita, jotka muodostavat sosioemotionaalisen kehityksen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikot.

Bayley-III -testistössä pyritään ottamaan huomioon varhaislapsuuden kehityksen erityispiirteet. Ensinnäkin otetaan huomioon pienen lapsen tarvitsevuus suhteessa vanhempiinsa (hoitajiinsa), joten lapsen hoitajan läsnäoloa pidetään paitsi mahdollisena, jopa välttämättömänä testistön luotettavaa läpikäyntiä varten. Toiseksi testistön esitystapa on poikkeuksellisen joustava. Vaikka yksittäiset tehtävät tehdään aina vakioidulla tavalla, tehtäväjärjestystä ja esitysnopeutta voi muuttaa lapsen temperamenttia ja ikää vastaavaksi. Esimerkiksi eri asteikoista (kognitiivinen, kielellinen, motorinen) poimittuja tehtäviä voi esittää vuorotellen.

Joustavuudestaan huolimatta Bayley-III -testistö on suoritustesti. Se koostuu useista tehtävistä, joihin lapsi kykenee tuottamaan ulkoisesti havaittavan vastauksen. Bayley-III -testistön normit on rakennettu siten, että tietyn ikäisen lapsen oletetaan suoriutuvan tietystä tehtävästä. Siten käyttäjä voi päätellä lapsen vastauksesta lapsen kehitystason. Koska varhaisvaiheissa taidot ovat vielä varsin eriytymättömiä ja nopeasti kehittyviä, pyritään suoriutumista mittaamaan usealla tehtävällä kullakin taitoalueella. Tämän tyyppisessä testissä tehtävät vaikeutuvat esitysjärjestyksessä, ja loppuosan tehtävät ovat huomattavan vaikeita.

Aiempi testiversio (BSID-II) on julkaisemisensa jälkeen tuottanut valtavan määrän empiiristä tutkimusta. Tässä uudessa versiossa on pyritty säilyttämään ne osiot, jotka ovat osoittautuneet erotteleviksi. Uutta kehityspsykologista ymmärrystä on pyritty hyödyntämään ottamalla mukaan sellaisia osioita, joita puuttui aiemmasta versiosta. Suurin rakenteellinen muutos on asteikoiden pilkkominen vastaamaan selkeämmin erilaisia taitoalueita – esimerkiksi kielellinen toiminta on nyt selvästi erotettu kognitiivisesta toiminnasta, samoin hieno- ja karkeamotoriikka on koottu omaksi asteikokseen. Tämä vastaa nykyhetken käsitystä taitoalueiden läheisestä mutta kuitenkin itsenäisestä kehittymisestä jo varhaisvaiheista saakka.


Lue lisää


Katso myös nämä