Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

ESB - Early Sociocognitive Battery

ESB - Early Sociocognitive Battery
Aiheet kehitys, puheterapia, neuropsykologia
Julkaisija Hogrefe Ltd, Oxford: Penny Roy, Schula Chiat, Jennifer Warwick, Hogrefe Psykologien Kustannus oy, Helsinki
Soveltuvuus Aiheeseen perehtyneiden terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisten käyttöön
Ikäryhmät 2:0 – 4:11 vuotta
Suoritusaika 15 min
Tarkoitus Varhaisten sosiaalisen kognition taitojen arviointi ja tukitoimien suunnittelu, sosiaalisen kommunikaation vaikeuksien ja autismikirjon häiriön piirteiden varhainen tunnistaminen
Julkaistu Englanninkielinen versio 2019 Hogrefe Ltd., suomenkielinen versio 2022 Hogrefe Psykologien Kustannus oy
Normitus 384 iältään 2–4-vuotiasta englantilaista lasta

Early Sociocognitive Battery (ESB) on uusi sosiaalisen kognition taitojen arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu 2 v 0 kk – 4 v 11 kk ikäisille lapsille. ESB:n avulla voidaan havaita jo varhain vaikeudet, jotka ennustavat laajempia sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia tai autismikirjon häiriötä. Arviointi auttaa myös tukitoimien suunnittelussa sosiaalisen kognition taitojen edistymiseksi.

ESB on pääasiassa ei-kielellinen arviointimenetelmä, joka sopii myös lapsille, joilla on kielenkehityksen viivettä tai eri äidinkieli kuin arvioijalla. ESB:ssä on kolme osatestiä, jotka mittaavat leikinomaisilla tehtävillä sosiaalisen kognition perustaitoja – sosiaalista vastavuoroisuutta, jaettua tarkkaavuutta ja symbolista ymmärtämistä. Arviointi kestää n. 15 min.

Arviointimenetelmä pohjautuu sosiaalisen kognition teoriaan, ja se on esittämistavaltaan ja pisteytykseltään standardoitu menetelmä. Normiaineisto on kerätty Iso-Britanniasta (n=384). Tutkimuksissa menetelmä on osoittautunut soveltuvan myös muista kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien lasten tutkimiseen.

Aloituspakettiin kuuluu:

• arviointivälineet (lelut), jotka on pakattu pieneen matkalaukkuun
• käsikirja (englanninkielinen)
• pika-aloitusopas (suomenkielinen)
• arviointilomakkeet 25 kpl (suomenkieliset)

ESB on tarkoitettu perusterveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien puheterapeuttien ja psykologien käyttöön, mutta menetelmää voivat käyttää myös muut ammattilaiset, joilla on koulutusta ja kokemusta arvioinnista, psykometriikasta ja varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskentelystä.

ESB-menetelmästä on tarjolla verkkokoulutus, joka helpottaa menetelmän käyttöönottoa ja oikean esittämistavan opettelua. Koulutus sisältää mm. videoita osatestien esittämisestä ja pisteytyksestä sekä tietoa menetelmän psykometrisistä ominaisuuksista ja tulosten tulkinnasta.

E-koulutus

Tästä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan ESB-käyttäjäkoulutukseen.
Katso myös nämä