Etusivu       Sisältö       Käyttö       Lataa materiaali       Koulutus       Pienin Askelin


Opetusohjelman keskeiset sisältöalueet

Empatiataidot                  taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita.

Itsehillintä ja                   taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman
ongelmanratkaisutaidot  määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista.

Tunteiden säätely -          ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden käsittely eri tekniikoiden avulla
                                        siten, että voi kohdata tunteita nostattavat tilanteet rauhallisesti, ilman
                                        aggressiota.

Ohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen teoriatieto, jonka keskeisenä ajatuksena on se, että tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin taitoja. Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että ohjelma käytön myötä viihtyvyys ryhmissä lisääntyy ja kiusaaminen ja väkivalta ryhmissä vähenee. Tutkimusten mukaan ohjelman käyttö lisäsi selvästi lasten myönteistä sosiaalista käyttäytymistä, myös ahdistuneiden, masentuneiden ja vetäytyvien lasten. Ohjelman on todettu vaikuttavan ehkäisevästi myös päihteiden käyttöön. USA:ssa kehitetty opetusohjelma Second Step (Askeleittain) on saanut mm. "esimerkillinen ohjelma" -merkinnän US Department of Education Office of Safe and Drug-free Schoolsilta.

Ohjelman avulla voidaan opettaa päiväkodissa ja koulussa sekä yhteistyössä vanhempien kanssa. Second Step nimenä viittaa kodin esisijaisuuteen tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opetuksessa, päiväkodin ja koulun ollessa juuri se "toinen askel".

Askeleittain-esite (pdf)


Lisätietoa

Second Step -ohjelmaa käyttää Tanskassa tällä hetkellä 4 - 10-vuotiaiden opetusryhmistä noin 80%. Menetelmä on käytössä myös Norjassa ja Ruotsissa (StegVis). Oy Akat Consulting Ab kouluttaa myös ruotsin kielellä StegVis-ohjelmaa.

USA:n ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.cfchildren.org. Sivuilta löytyy myös Second Step -ohjelmasta tehtyjä tutkimuksia.