Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Pienin Askelin, päiväkoti & esikoulu

Pienin Askelin, päiväkoti & esikoulu
Aiheet Esikoulu ja koulu
Julkaisija Committee of Children
Soveltuvuus opettajille ja ryhmänvetäjille päiväkodissa ja esikoulussa.
Ikäryhmät päiväkoti- ja esikouluikäiset
Tarkoitus Oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma. Uusi, päivitetty, versio Askeleittain-opetusohjelman päiväkoti- ja esikouluikäisten paketista.
Julkaistu 2015, 2. uudistettu painos 2021

Pienin Askelin on uusi, päivitetty, versio Askeleittain-opetusohjelman päiväkoti- ja esikouluikäisten paketista.
Pienin Askelin -ohjelmassa on otettu huomioon myös nelivuotiaita nuoremmat lapset.

Vuonna 2021 on julkaistu myös uusi Askeleittain-versio esikouluun ja 1. luokalle.

Ohjelman uusi osa on oppimistaidot. Kasvattajille mallitetaan tuoreimpaan tutkimustietoon perustuen ja käytännönläheisesti, miten oppimistaitoja voidaan tukea. Tavoitteena on, että esikouluun ja kouluun siirtyvillä lapsilla on mahdollisimman hyvät valmiudet omaksua uusia asioita.

Pienin Askelin -ohjelmassa vanhemmat otetaan entistä tiiviimmin mukaan.
Huoltajat saavat viikoittain kirjeitä ja Vanhempainlinkkejä, näin he tietävät tarkasti viikon teeman. Lisäksi vanhemmat saavat kotona harjoiteltavaksi viikkoteemaan sopivan leikin.

Sisältöalueet
Pienin Askelin -opetusohjelmassa on viisi jaksoa:
1.oppimistaidot
2.empatia
3.tunteiden säätely ja kaveritaidot
4.ongelmanratkaisu
5.(esi)kouluun siirtyminen

Viidennessä jaksossa harjoitellaan ja sovelletaan neljässä ensimmäisessä jaksossa opittuja taitoja. Jakson aikana lapset saavat kuvitella, miten he voivat hyödyntää oppimiaan taitoja uudessa ryhmässä. Sisällöt ovat erityisen keskeisiä silloin, kun esikoulu toimii koulun tiloissa.

Paketin sisältö

• Opettajan opas
• Viikkoteemat-vihkonen
• Muistitikku (sis. musiikki, vanhempainlinkit ja -kirjeet)
• 30 kuvakorttia (A3)
• 3 julistetta (A2)
• 4 kuuntelusääntökorttia
• 20 tunnekorttia

Pienin Askelin -ohjelmassa käytetään Askeleittain-ohjelmasta tuttuja käsinukkeja (Etana ja Pentu). Käsinukkeja voi edelleen ostaa erikseen;
ne eivät sisälly Pienin Askelin -pakettiin.

Tutustu Pienin Askelin-ohjelmaan tarkemmin...

Esite

Tulosta tästä 2-sivuinen esite (Askeleittain, Pienin Askelin).

E-koulutus

Tästä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan koulutukseen Askeleittain ja PieninAskelin opetusohjelmien käyttö