Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia

Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia
Aiheet Neuropsykologia, Terapia
Julkaisija Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: toim. Lindeman, M., Hokkanen, L. ja Punamäki, R-L.
Kirjoittajat: Heinonen, E., Hokkanen, L., Huttunen, M., Jokinen, H., Kalska, H., Kanninen, K., Karlsson, H., Laaksonen, R., Leiman, M., Lindeman, M., Punamäki, R-L.
Julkaistu 2007, 2008
Sivumäärä 153
ISBN 978-951-9263-71-7

Tässä kirjassa suomalaiset asiantuntijat kirjoittavat aivojen toiminnasta, neuropsykologiasta, mielenterveysongelmista ja psykoterapiasta. Kirjassa tarkastellaan uusinta tutkimustietoa psyykkisistä häiriöistä, niiden hoidosta ja häiriöiden taustalla olevista neuropsykologisista prosesseista ja yhdistetään perinteisesti erillään pidettyjä näkökulmia. Neuropsykologisen ja terapeuttisen tiedon sekä ammattikäytännön kehittymistä tarkastellaan myös historiallisesta perspektiivistä.

Kirjoituksista hahmottuu kuva siitä, miten perinteiset dikotomiat – kuten biologinen ja psykologinen – ovat alkaneet yhdistyä, ja kuinka aikoinaan toisistaan eriytyneet alueet – kuten psykologia, psykiatria ja neurologia – ovat alkaneet uudelleen integroitua. Artikkeleiden teemoja ovat mm. suomalaisen neuropsykologian historialliset juuret, hermoverkkojen muovautuvuus ja neuropsykoterapia, neuropsykologiset löydökset psyykkisissä häiriöissä, varhaisen vuorovaikutuksen, muistin, masennuksen ja traumaattisten kokemusten yhteenkietoutuminen sekä psykoterapioiden teoreettiset mallit ja parantavat elementit.

Teos soveltuu psykologian, psykiatrian ja neurotieteiden alan ammattilaisille, opiskelijoille sekä näistä aiheista kiinnostuneille lukijoille.

Teos on kirjoitettu Helsingin yliopiston psykologian laitoksella työskentelevän, FT Hely Kalskan 60-vuotispäivän kunniaksi.

2. painos

"- - Vaikka artikkelikokoelma on psykologien juhlakirja alan vaikuttajalle Hely Kalskalle, sen näkökulmat avautuvat moniammatillisesti psykiatriseen ja neurologiseen hoitotyöhön sekä mielenterveystyöhön. Parhaimmat asiantuntijat ovat aina olleet niitä, joiden uteliaisuus ei ole rajoittunut pelkästään omaan tieteenalaan. Kaikkiaan 15 artikkelista löytää kiinnostavia näkökulmia muun muassa muistin toimintaan, varhaiseen vuorovaikutukseen, traumatutkimukseen ja aivoverenkiertohäiriöiden vaikutuksiin."
-Riitta Heimonen
Tehy 2/2008


Katso myös nämä