Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Aktiivinen ohjaus - opas uraohjauksen ammattilaisille

Aktiivinen ohjaus - opas uraohjauksen ammattilaisille
Aiheet HR-kirjat
Julkaisija Norman E. Amundson
Suomennos: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki: Petri Auvinen
Julkaistu 2003 (e), 2005 (s)
Sivumäärä 175
ISBN 951-9263-54-3

Uudenlaisilla työmarkkinoilla ihmisten on löydettävä itselleen uudenlaista identiteettiä:
valmius elinikäiseen oppimiseen ja itsensä määritteleminen taitojen ja suoritusten, ei niinkään ammattinimikkeiden perusteella alkaa olla välttämättömyys.

Kun ihmiset ovat entistä enemmän itse vastuussa omien uraratkaisujensa tekemisestä, tarvitaan uusia ammatinvalinnanohjauksen ja urasuunnittelun välineitä.

Ph.D., professori Norman E. Amundson on kehitellyt ohjausmenetelmiä, joissa kaikki ihmisen aistit ovat käytössä. Aktiivinen ohjaus –kirja on syntynyt yli 25 vuotta kestäneen ohjaustyön ja siihen liittyvän työnohjauksen tuloksena. Jokaiseen lukuun sisältyy esimerkkejä ohjausprosessia tehostavista harjoituksista.

Amundson rohkaisee ohjaajia luovuuteen ja mielikuvituksen käyttämiseen, jotta urasuunnittelun ja ammatinvalinnanohjauksen asiakkaat voisivat muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa:
”Konventioiden muuttaminen alkaa siitä, että tunnistamme säännöt, jotka meitä ohjaavat. Sen jälkeen voimme luoda uusia konventioita. Itse pyrin luomaan konventioita, jotka sopivat yhteen mielikuvitusta, luovuutta ja vitaalisuutta arvostavan ohjauksen kanssa.”