Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

TOP - The Dark Triad of Personality at Work

Tuote on vain psykologien käyttöön.

TOP - The Dark Triad of Personality at Work
Aiheet Persoonallisuus
Julkaisija Dominik Schwarzinger & Heinz Schuler
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät Aikuinen työväestö
Suoritusaika vapaatahtinen, noin 15 minuuttia
Pisteytysaika 0 min, automaattinen
Tarkoitus Persoonallisuuden arviointi työelämän näkökulmasta
Julkaistu Saksankielinen versio 2016 Hogrefe AG, Bern; englanninkielinen versio 2019 Hogrefe Ltd, Oxford; suomenkielinen versio 2020 Hogrefe Psykologien Kustannus, Helsinki
Normitus Suomalainen yleisaineisto (N = 454), UK working population (N = 1001), US Working Population (N= 1000), UK-US management population (N = 435)

TOP on vapaatahtinen itsearviointikysely, joka tarkastelee ns. Dark Triad persoonallisuuspiirteiden työhön liittyviä ulottuvuuksia, nimenomaan työelämän näkökulmasta. TOP koostuu kolmesta pääasteikosta ja niiden alle sijoittuvasta 11 ala-asteikosta. TOP-kyselyn sisältö on laadittu kuvaamaan työelämän käyttäytymistä. Menetelmän kehityksessä ja validoinnissa on hyödynnetty työväestöstä koostuvia aineistoja.

TOP toimii ainoastaan nettitestinä. TOP tuottaa kaksi raporttia: tiiviin perusraportin ja tuloksia täydentävän kuvailevan raportin. Molemmat kuuluvat käyttökerran hintaan.

Käyttötarkoitus:

Persoonallisuuskysely kertoo millä tavalla vastaaja kuvailee itseään suhteutettuna siihen, kuinka muut ovat itseään kuvailleet. TOPia voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilövalinnoissa, henkilöstön sijoittelussa ja kehittämisessä. TOP-tulokset voivat antaa arvokasta tietoa perinteisten persoonallisuuskyselyiden täydennykseksi. TOPia voidaan käyttää myös tieteelliseen tutkimukseen.

Käsikirja, normit, reliabiliteetti, validiteetti:

TOPin suomenkielinen käsikirja esittelee kyselyn teoriataustan, kehittämisprosessin, sovellusalueet ja käytön, asteikot, tietoja reliabiliteetista ja validiteetista sekä normiaineistot.

Nettitestin käyttäjä voi suhteuttaa vastaajan tulokset suomalaiseen yleisaineistoon (N = 454) tai esimerkiksi englanninkieliseen esimiesaineistoon (N = 435).

Suomenkielisen version pääasteikkojen reliabiliteettiestimaatit (alfat) vaihtelevat .95 ja .81 välillä ja ala-asteikkojen .92 ja .62 välillä.

Käsikirja esittelee monipuolisesti TOPin validiteettia, mm. rakennetta erilaisilla aineistoilla sekä asteikkojen yhteyksiä muihin mittareihin ja muuttujiin.

Hankinta ja käyttö:

Nettitestejä varten asiakas tarvitsee maksuttoman nettitestitilin, jonne voi ostaa testauskertoja. Asiakas lähettää nettitestitilinsä kautta vastaajalle linkin tehtävään. Hogrefe Test System (HTS) esittää osiot vastaajalle, sekä pisteyttää ja normittaa vastaukset automaattisesti käyttäjän valitseman normiryhmän mukaan.

Kieliversiot: suomi, englanti, saksa, muita kieliversioita tulossa. Raportti tulostuu aina samalla kielellä kuin varsinainen tehtävä on suoritettu.

TOP on rajattu ainoastaan psykologien käyttöön. TOPin ammattimainen ja luotettava käyttö edellyttää menetelmäkohtaista käyttäjäkoulutusta (tai vastaavia tietoja).


Sertifioidut TOP –käyttäjät

Digitaalinen käsikirja avataan HTS-tilin yhteyteen. Yhdellä lisenssimaksulla digimanuaali aukeaa kaikille kyseisen tilin alla oleville käyttäjätunnuksille. Hinta ei siis ole käyttäjäkohtainen, vaan tilikohtainen.
Katso myös nämä