Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

FSDUVAN

FSDUVAN
Aiheet Esikoulu ja koulu, Neuropsykologia
Julkaisija Finlandssvensk bearbetning och standardisering av Signe-Anita Lindgrén & Matti Laine
Originalversion (DUVAN™) av Ingvar Lundberg & Ulrika Wolff
Soveltuvuus Grupp eller individuell
Ikäryhmät Ungdomar och vuxna
Tarkoitus för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos ungdomar och vuxna.
Julkaistu 2015, Hogrefe Psykologiförlaget
Normitus Tre olika populationer:elever i årskurs 1 i yrkesskolan (N=150 utan dyslexi, och N=27 med dyslexi), i årskurs 1 i gymnasiet (N=161 utan dyslexi, och N=11 med dyslexi) och under första studieåret på universitetsnivå(N=117 utan dyslexi, och N=26 med dyslexi


Dyslexiscreening för finlandssvenska ungdomar och vuxna

DUVAN är ett screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter

FSDUVAN är en finlandssvensk bearbetning av det teoretiskt väl förankrade och lättadministrerade screeninginstrumentet DUVAN (Lundberg & Wolff, 2003) som används för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos ungdomar och vuxna. FSDUVAN omfattar sex delprov: Självrapport, Arbetsminne, Vokabulär – fonologiskt, Omvänd spoonerism, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet.

Självrapport
Självrapporten består av 21 påståenden som man tar ställning till på en 4-gradig skala. Av påståendena är 15 dyslexirelaterade och sex speglar intresse och motivation för läsning.

Arbetsminne
Arbetsminne mäter förmågan att hålla presenterade bokstäver i minnet, samtidigt som man utför en annan uppgift.

Vokabulär – fonologiskt
Vokabulär – fonologiskt är ett ordkunskapsprov av flervalstyp. Till varje målord hör tre svarsalternativ som är fonologiskt förväxlingsbara.

Omvänd spoonerism
Omvänd spoonerism är ett slags ordlek, där man ska byta plats på de initiala ljuden i två presenterade ord så att nya ord bildas. Exempelvis näv ros blir räv nos, och markeras bland tre alternativa bilder.

Ljuden ger ordet
Ljuden ger ordet består av ett stort antal nonsensord som presenteras radvis tre och tre. Uppgiften är att markera det nonsensord i varje rad som låter som ett riktigt svenskt ord när man uttalar det.

Bokstäverna
Bokstäverna ger ordet består av ett stort antal ord, både nonsensord och ord, som presenteras radvis tre och tre. Uppgiften är att markera det ord som är korrekt stavat i varje rad.

Handledningen
Handledningen till FSDUVAN återger Lundberg och Wolffs (2003) teoretiska inledning ur den ursprungliga manualen till DUVAN. Andra kapitel har omarbetats så att de motsvarar FSDUVAN vad gäller deltagare, deltest och items, testinstruktioner, poängsättning och tolkning av resultat.

Utvärderingen
Utvärderingen av en persons resultat på FSDUVAN sker i relation till ett kritiskt gränsvärde för att optimalt kunna särskilja individer med vs. Utan dyslexi. I FSDUVAN finns kritiska gränsvärden framtagna för tre olika populationer.

Administrering
Administreringen av FSDUVAN tar cirka 40 minuter och sker företrädesvis i grupp. Instrumentet är avsett att användas i gymnasieskolan och inom olika former av vuxenutbildning eller andra sammanhang där det finns anledning att bedöma en persons eventuella läs- och skrivsvårigheter.


Katso myös nämä