Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

START (The Short-Term Assessment of Risk and Treatability)

START (The Short-Term Assessment of Risk and Treatability)
Aiheet Persoonallisuus
Julkaisija BC Mental Healt and Addiction Services: Webster, Martin, Brink, Nicholls, & Desmarais.
Suomennos: Weizmann-Henelius & Kinnunen.
Soveltuvuus START-menetelmää voidaan käyttää psykiatrian alalla, sairaaloissa, avohoidossa, kuntoutusyksiköissä (joissa arvioidaan riskejä) sekä vankeinhoidossa.
Ikäryhmät 18 vuodesta ylöspäin
Tarkoitus Väkivaltaisuuden ja riskikäyttäytymisen arviointimenetelmä.
Julkaistu 2009, suomennos 2014.

The Short-Term Assessment of Risk and Treatability

HUOM! Lomakkeita myydään niin kauan kuin varastoa riittää.

START on strukturoitu ammatillinen päätöksentekomenetelmä seitsemän riskikäyttäytymisen muodon arvioimiseksi.
Arvioinnissa hyödynnetään sekä arvioitavan vahvuuksia että puutteita, kun suunnitellaan hoitointerventiota riskikäyttäytymisen vähentämiseksi.

START:ssa arvioitavat riskikäyttäytymisen muodot:
1. muihin kohdistuva väkivallan riski
2. itsensä vahingoittamisen riski
3. itsemurhan riski
4. luvattoman poistumisen riski
5. päihteidenkäytön riski
6. itsensä laiminlyönnin riski
7. uhriksi joutumisen riski

Menetelmä on suunniteltu käytettäväksi oikeuspsykiatristen ja psykiatristen potilaiden/asiakkaiden riskikäyttäytymisen arvioimiseksi laitos- ja avohoito-olosuhteissa. Menetelmä soveltuu käytettäväksi sosiaali- ja terveysalan kuntoutusyksiköissä sekä vankeinhoidossa.

START on tarkoitettu moniammatillisen tiimin käyttöön potilaiden/asiakkaiden riskikäyttäytymisen arvioinnin ja kliinisen päätöksenteon tueksi, mutta myös apuvälineeksi tiimissä käytävän keskustelun kohdentamiseksi riskin kannalta olennaisiin asioihin.

Arviointi perustuu 20 dynaamiseen tekijään, jotka arvioidaan voimavarana, eli riskiä alentavina tekijöinä sekä puutteena, eli riskiä lisäävinä tekijöinä. Menetelmässä huomioidaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi avainmuuttujia ja kriittisiä muuttujia sekä tapauskohtaisia riskitekijöitä ja ennusmerkkejä.