Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

WPPSI-III - Wechsler Preschool And Primary Scale Of Intelligence

WPPSI-III - Wechsler Preschool And Primary Scale Of Intelligence - Third Edition


Ote käsikirjasta: luku 2.2.2 Testin rakenne

WPPSI-III on jaettu kahteen osaan: 2 v 6 kk – 3 v 11 kk ikäisille (nuoremmat lapset) sekä 4 v 0 kk – 7 v 3 kk ikäisille (vanhemmat lapset) tarkoitetut osat. Jako perustuu nykyiseen tutkimustietoon etenkin aivan pienten lasten kehityksen suuresta vaihtelusta sekä ikäryhmien sisällä että niiden välillä.

Kuten aiemmissakin versioissa WPPSI-III:ssa voi laskea kielellisen, suorituspuolen ja koko testin älykkyysosamäärän. Lisäksi vanhemmalle ikäryhmälle voi laskea prosessointinopeuden sekä kummallekin ikäryhmälle yleisen kieli-indeksin. Älykkyysosamäärissä ja muissa yhdistelmäpistemäärissä käytetään tässä käsikirjassa taulukon 2 mukaisia lyhenteitä.Osatestit on jaettu kolmeen luokkaan: perusosatestit, lisäosatestit sekä valinnaiset osatestit. Älykkyysosamäärien laskemiseen tulisi käyttää perusosatestejä. Lisäosatestien käyttäminen on erittäin suositeltavaa, sillä niiden avulla lapsen kognitiivisesta kehityksestä saadaan laajempi kuva, ja lisäksi voidaan laskea nuoremmalle ikäryhmälle yleinen kieli-indeksi ja vanhemmalle ikäryhmälle prosessointinopeus. Lisäosatestejä voidaan myös käyttää korvaamaan perusosatestejä (ks. luku 5.6, osatestin korvaaminen toisella osatestillä, sivu 133). Huomaa, että osatestien jako luokkiin voi vaihdella ikäryhmien välillä: esimerkiksi kuvasanavarasto on pienempien ikäryhmässä perusosatesti, mutta isompien ikäryhmässä valinnainen osatesti. Taulukossa 3 on kuvattu kunkin osatestin luokitus kummassakin ikäryhmässä.

WPPSI-III - Wechsler Preschool And Primary Scale Of Intelligence - Third Edition