Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

ADI-R (Autismin diagnostinen haastattelu)


ADI-R:n käytön edellytykset


ADI-R-haastattelun voi suorittaa henkilö, jolla on koulutusta sekä kokemusta autismista tai autismikirjon häiriöistä ja kliinisestä haastattelusta. Kliiniset taidot ja kokemus ADI-R:n käytöstä ovat oleellisia. Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään ADI-R- haastattelua, kehotetaan osallistumaan ADI-R-koulutukseen.

ADI-R-haastattelun tutkimuskäyttö edellyttää koulutuksen hyväksyttyä suorittamista sekä osallistumista tutkimusryhmien välisiin yhteispisteytystapaamisiin.

ADI-R-haastattelussa arvioidaan autistisen käyttäytymisen kolmea pääaluetta


ADI-R-haastattelun voi suorittaa kliinistä haastattelukokemusta omaava henkilö. Haastateltavaksi valitaan henkilö, vanhempi/vanhemmat tai hoitaja/huoltaja, joka tuntee hyvin tutkittavan henkilön kehityshistorian ja nykyisen käyttäytymisen. Haastattelussa saadut pisteytykset muunnetaan algoritmipisteiksi. Haastattelun tulos saadaan käyttämällä Diagnostista algoritmia, Nykyisen käyttäytymisen algoritmia tai molempia, arvioinnin tarkoituksen mukaan. ADI-R-haastattelu pisteytyksineen kestää yleensä 3–4 tuntia.

ADI-R-haastattelu koostuu 93 kohdasta. Haastattelu kohdistuu kolmeen autismissa keskeiseen käyttäytymisalueeseen:

• kieli ja kommunikaatio
• vastavuoroinen sosiaalinen vuorovaikutus
• rajoittuneet, toistavat ja stereotyyppiset käyttäytymismallit ja kiinnostuksen kohteet

ADI-R haastatteluprotokolla


Haastatteluprotokollan kysymykset kattavat kahdeksan aluetta:

• tutkittavan taustatiedot koskien perhettä, koulutusta sekä aiempia diagnooseja ja lääkitystä
• johdantokysymykset: yleiskuva tutkittavan käyttäytymisestä
• varhaiskehitys ja kehityksen virstanpylväät
• kielen/muiden taitojen oppiminen ja menetys
• kieli ja kommunikaatio
• sosiaalinen kehitys ja leikki
• kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen
• kliinisesti oleelliset käyttäytymispiirteet, kuten aggressio, itsensä vahingoittaminen ja mahdolliset epileptiset kohtaukset.

Jokaiseen kysymykseen liittyvät yksityiskohtaiset pisteytysohjeet, joiden avulla ratkaistaan, onko tarkasteltua käyttäytymispiirrettä ollut havaittavissa, ja mikäli on, missä määrin sitä on ilmennyt.

Haastatteluprotokollan pisteytykset


• Ikäpisteytykset (esim. kysymykset 2 ja 10): Tarkka ikä siitä, milloin tietty käyttäytyminen tai tietty taito on ollut havaittavissa.

• ”Tällä hetkellä” ja ”Koskaan” (esim. kysymykset 33 ja 67): Käyttäytymisen laadullinen poikkeavuus, joka ilmenee missä iässä tahansa. ”Tällä hetkellä” -kohtaan arvioidaan välittömästi haastatteluhetkeä edeltävä 3 kuukauden ajanjakso ja ”Koskaan”-kohtaan mikä tahansa ajanjakso tutkittavan elämässä sisältäen myös tämänhetkisen tilanteen.

• ”Tällä hetkellä” ja ”Poikkeavin 4.0-5.0” (esim. kysymykset 42 ja 45): Käyttäytymisen laadullinen poikkeavuus, johon kehitystaso voi vaikuttaa. ”Tällä hetkellä” -kohtaan arvioidaan välittömästi haastatteluhetkeä edeltävä 3 kuukauden ajanjakso ja ”Poikkeavin 4.0-5.0” -kohtaan poikkeavin käyttäytyminen 4.0-5.0 ikävuoden välisenä aikana.

• Tietyt ikäkaudet (esim. kysymykset 48, 50 ja 65): Muutamat käyttäytymispiirteet ovat relevantteja vain tiettyinä ikäkausina tai muuttuvat laadullisesti merkittävästi iän myötä, niin että varhaislapsuutta ja myöhempää lapsuutta ei voida arvioida samalla tavalla. Näissä kysymyksissä on annettu tietyt ikärajoitukset.

Algoritmit


ADI-R-haastattelun tuloksia tulkitaan käyttäen algoritmeja. Algoritmeja on viisi, kaksi ”Diagnostista algoritmia” ja kolme ”Nykyisen käyttäytymisen algoritmia”. Lisäksi eri-ikäisille on erilaisia algoritmeja.

Diagnostiset algoritmit lapsille, joiden ikä on:
• 2 v 0 kk - 3 v 11 kk
• 4 v 0 kk tai vanhemmat

Nykyisen käyttäytymisen algoritmit lapsille, joiden ikä on:
• 2 v 0 kk - 3 v 11 kk
• 4 v 0 kk - 9 v 11 kk
• 10 v 0 kk tai vanhemmat

Tutkittavalla voidaan osoittaa mahdollinen autismi käyttäen Diagnostisen algoritmin rajapisteitä (cut-off ). Autismi on mahdollinen, jos rajapisteet kaikilla kolmella käyttäytymisen pääalueella (vastavuoroinen sosiaalinen vuorovaikutus, kommunikaatio sekä rajoittunut, toistava ja stereotyyppinen käyttäytyminen) ovat joko tasan rajapisteissä tai ylittyvät ja jos kehityksen poikkeavuus on ilmennyt 36 kuukauden iässä tai aikaisemmin.

Nykyisen käyttäytymisen algoritmi perustuu tutkittavan käyttäytymiseen välittömästi haastattelua edeltävänä 3 kuukauden ajanjaksona. Sitä voidaan käyttää nykyisen toiminnan arviointiin useilla alueilla sekä hoidon ja kuntouttamisen määrittelyyn ja suunnitteluun.


ADI-R (Autismin diagnostinen haastattelu)