Tule messuille

– ajankohtaisia aiheita, työtapoja ja välineitä.

Psykologimessut 2019

Psykologimessut 2019 on usean järjestäjän yhteistapahtuma, jonne ovat tervetulleita psykologien lisäksi kaikki aiheesta kiinnostuneet lähialojen ammattilaiset. Järjestäjinä Hogrefe Psykologien Kustannus, Suomen Psykologiliitto, Luote Oy, TOP ry, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ja Suomen Psykologinen Seura.

Lapset ja nuoret

Interventioita vanhemmuuden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Aikuiset

Arviointiin, diagnostiikkaan, terveyspsykologiaan ja terapiaan liittyviä aiheita.

Työ, yhteisö ja hyvinvointi

Ollako yksilö, yhteisön jäsen vai johtaja? Miten toimia eri yhteisöissä?

Kysyttävää tapahtumasta?

Otathan yhteyttä Hogrefe Psykologien Kustannukseen
Helvi p. 040 5419 220, Katja p. 040 456 0598, s-posti: if.efergohnull@sutuluok

PUHUJAT

Puhumassa alansa asiantuntijoita, teorian kautta käytäntöön. Tässä esimerkkejä:

plus

Katariina Salmela-Aro

plus

Helena Galkin-Jokinen

plus

Jorma Fredriksson

plus

Taija Stoat

OHJELMA

Esityksen kesto on 45 min, ellei toisin mainita.

Kaikille yhteinen osuus

Ke
9.00–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00–10.25 Messujen avaus/ järjestäjät
Ke päättyy klo 17.00

To
Vain torstaihin osallistuville ilmoittautuminen klo 8.30–9.00
Iltapäiväkahvi klo 13.00–13.45
To päättyy klo 15.00

Minna Räihä

Lasten ahdistuneisuus ja sen hoito

Millaisia työtapoja lasten ahdistuneisuuden hoidossa voi käyttää? Minna Räihä (ent. Roine) on yksi Ahdistus aisoihin -oppaan (v. 2017) kirjoittajista. Opas perustuu kognitiiviseen psykoterapeuttiseen tietämykseen: keskeisenä ajatuksena on vahvistaa lapsen itsesäätelytaitoja ja vahvuuksia vanhempien reflektiivisellä tuella. Esityksen pituus 60 min.

45mins

Minna Räihä

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti. Minna Räihä on työskennellyt lastensuojelun, koulumaailman ja perheneuvolan kentillä. Vuodesta 2014 hän on toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana.

https://luote.fi/julkaisut

Pauliina Parhiala

IPC ja nuorten hyvinvointi

IPC on kuusi tapaamiskertaa sisältävä sovellus interpersoonallisesta terapiasta (IPT), joka on käytännönläheinen, strukturoitu terapiamalli masennuksen hoitoon.  IPC:stä on saatu hyviä tuloksia nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa suomalaisissa yläkouluissa. Parhiala toimi koulupsykologina sekä HUS:n, Espoon kaupungin ja THL:n yhteishankkeessa koordinaattorina ja tutkijana. Psykologi, tohtoriopiskelija Pauliina Parhiala viimeistelee väitöskirjaansa opiskelijan hyvinvoinnista: mikä on hyvinvoinnin ja oppimisvaikeuksien yhteys ja mitkä ovat koulun mahdollisuudet tukea? Lisäksi Parhiala työskentelee nuorisopsykiatrialla psykologina.  

45mins

Pauliina Parhiala

Yhteishankkeen julkaisu: Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24701

Katarina Meskanen

Syömishäiriöiden tunnistaminen ja hoito

Katarinalla on pitkä työkokemus syömishäiriöiden parissa: syömisen psykologia, häiriintynyt syöminen ja siihen liittyvät ilmiöt ovat hänen erityisosaamisaluettaan. Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja puuttuminen on tärkeää ja parantaa hoitoennustetta. Hogrefe Psykologien Kustannus Oy julkaisi v. 2018 suomeksi syömishäiriöiden tunnistamiseen, hoitoon ja arviointiin EDI-3-itsearviointikyselyn, jonka aineisto kerättiin yhdessä HUS Syömishäiriöyksikön kanssa. Kuva: Marko Sommers

45mins

Katarina Meskanen

psykologi

https://psykat.net

Vesa Nevalainen ja Aseman Lapset ry:n edustaja

Helsingin kaupungin kiusaamisen vastainen malli ja K-0-toiminta

K-0-toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita, joista on tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille. K-0-malli on olennainen osa Helsingin kaupungin opetusviraston kiusaamisen estämissuunnitelmaa.

45mins

Vesa Nevalainen ja Aseman Lapset ry:n edustaja

Vesa Nevalainen on psykologi, Helsingin kaupungin oppilashuollon päällikkö. Aseman Lapset ry:n kehittämän K-0-hankkeen päärahoittaja on Me-säätiö. 

http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/k-0-kiusaamiseen-puuttuva-hanke

Paneelikeskustelu messuteemasta Terve – normaali – sairas?

Paneelin pj:na psykologi Aleksi Jalava. Keskustelijoina Annarilla Ahtola (Psykologiliiton pj), Anu Kokkonen (SPOL ry), Aku Kopakkala (psykologi), Sari Kujanpää (psykologi, psykoterapeutti VET) ja Emiliano Muzio (PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti). Keskustelun pituus 1 h 15 min.

45mins

Saija Kankaanpää

Miten tukea monikielisiä lapsia ja heidän vanhempiaan?

Saija on opettanut TaY:ssa kulttuuripsykologiaa sekä kouluttanut sote-ammattilaisia kulttuurisesta moninaisuudesta. Aikaisemmin hän on toiminut psykologina mm. koulussa ja erikoissairaanhoidossa. Tällä hetkellä Saija työskentelee HUSin kulttuuripsykiatrian poliklinikalla pakolaisten mielenterveystyön asiantuntijana.

45mins

Sanna Kekki & Verna Vaherjoki

Erityislasten vanhemmuuden tukeminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö  (KVPS) on omaisjärjestötaustainen, v. 1992 perustettu valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja, jonka tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. KVPS koordinoi pääosin järjestötoimijoista koostuvaa Pähkinänsärkijät-verkostoa, joka toteutti vuonna 2018 kyselyn erityislasten vanhemmille. Kysely selvitti vanhempien pelkoja, huolia, kuormittavia tilanteita, voimavaroja, selviytymistä ja eron jälkeistä vanhemmuutta. Kyselyllä verkosto halusi kartoittaa vanhempien voimavaroja tuen ja palveluiden parantamiseksi.

45mins

Sanna Kekki & Verna Vaherjoki

Osaamisjohtaja & projektipäällikkö, Kehitysvammaisten palvelusäätiö (KVPS). Raportti erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille suunnatusta kyselystä:

https://www.kvps.fi/ajankohtaista/erityislapsiperheissa-vanhemmat-usein-voimavarojensa-aarirajoilla

Hanna Vuorimaa

Otetaan koppi; valmennusta ja välittämistä! Kokemuksia nuorten kipukuntoutuksen hoitopolusta

Hanna työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalan lastentautien poliklinikalla. PHKS:ssa on toteutettu polikliininen kuntoutusmalli, jossa moniammatillinen hoitotiimi pyrkii löytämään arkisia ratkaisuja pitkittyneiden kipuoireitten aiheuttamaan pattitilanteeseen. Mallissa tuetaan sekä nuorta että vanhempia. Esityksen kesto 30 min.

45mins

Petra Waris

Miten tukea neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren vanhempia

Tieto neurospsykiatrisesta oirekuvasta auttaa vanhempia ymmärtämään oireilevaa lasta ja nuorta sekä toimimaan arjessa niin, ettei tahtomattaan tule aiheuttaneeksi lisähaittaa. Petra Wariksella on yli kymmenen vuoden kokemus kehityksellisten neuropsykiatristen oirekuvien parissa työskentelystä.

45mins

Petra Waris

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi VET, psykoterapeutti

https://www.petrawaris.fi

Jorma Fredriksson

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidosta

Vuoden 2018 lopussa julkaistiin lasten ja nuorten käytöshäiriöiden Käypä hoito -suositus. Jorma Fredriksson oli Psykologiliiton edustajana mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Hänen työnsä keskittyi käytöshäiriöiden psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Vaikka käytöshäiriöt ovat hoidollisesti haastavia, on psykososiaalisten, mm. kognitiivisten hoitomuotojen vaikuttavuudesta kuitenkin suhteellisen hyvää näyttöä. Esityksen pituus 55 min.

45mins

Jorma Fredriksson

FL, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

Katariina Salmela-Aro

Terve, normaali vai sairas identiteettinäkökulmasta

Miksi nuoret väsyvät ja kyllästyvät koulussa ja yliopistoissa? Miksi tytöt alkavat ohittaa pojat kaikilla koulutusaloilla? Kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro tutkii koulutuspolkuja. Koulutuksella ja sen kautta muodostuvalla identiteetillä on suuri merkitys yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan integroitumisen kannalta.

45mins

Emiliano Muzio

Sarjamurhaaja Ted Bundyn Rorschach

Emilianolla on yli 20 vuoden kokemus kliinisestä mielenterveystyöstä ja persoonallisuuden arvioinnin opetuksesta. Hän on väitellyt Rorschachin neuropsykologisista korrelaatioista ja toimii Suomen Rorschach -yhdistykseen puheenjohtajana sekä Terapiatalo Soinnun toimitusjohtajana. Esityksen pituus 50 min.

45mins

Emiliano Muzio

PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

http://terapiatalosointu.fi/?page_id=1967

Reetta Sipilä

Syöpään sairastuneen psyykkinen vointi ja sen tukeminen

PsT Reetta Sipilä työskentelee pääasiassa kipu- ja syöpäpotilaiden hoidossa. Väitöstutkimuksessaan hän selvitti tekijöitä, jotka vaikuttavat kivun kokemiseen rintasyövän vuoksi hoidetuilla naisilla. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin helppokäyttöinen seula niiden potilaiden tunnistamiseksi, joilla on erityinen riski pitkittyneisiin kipuoireisiin. Mittaria ja tunnistettuja riskitekijöitä voidaan hyödyntää potilasohjauksessa ja interventioiden kehittämisessä. 

45mins

Soili Kajaste

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Kajaste on toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1986. Potilastyön lisäksi Soili Kajaste on muun muassa tutkinut unihäiriöitä, kehittänyt uniapneapotilaiden laihdutushoitoja, kouluttanut lääkäreitä ja työnohjannut kollegoita. Lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita ja julkaissut tietokirjoja unihäiriöistä.

45mins

Soili Kajaste

psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti

https://kl-instituutti.fi/terapeutti/soili-kajaste

Paneelikeskustelu messuteemasta Terve – normaali – sairas?

Paneelin pj:na psykologi Aleksi Jalava. Keskustelijoina Annarilla Ahtola (Psykologiliiton pj), Anu Kokkonen (SPOL ry), Aku Kopakkala (psykologi), Sari Kujanpää (psykologi, psykoterapeutti VET) ja Emiliano Muzio (PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti). Keskustelun pituus 1 h 15 min.

45mins

Helena Galkin-Jokinen

Psyykkisen työkyvyn arvioinnista

Työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL) tarjoaa vaativia psykiatrisia työkyky- ja kuntoutusarvioita, kohdennettuja työkyvyntutkimuksia, työkykykonsultaatioita sekä koulutusta. Työkyvyntutkimuspoliklinikka sai v. 2014 Lääkäriliiton laatupalkinnon psykiatrisen työkyvynarvion kehittämisestä. Helena Galkin-Jokinen toimii yksikön apulaisylilääkärinä. Poliklinikan työryhmässä toimii apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, erikoistuva lääkäri, 2 sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä, psykologi, neuropsykologi ja toimintaterapeutti. 

45mins

Helena Galkin-Jokinen

Apulaisylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri. HUS, psykiatrian keskitetyt poliklinikat, työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL)

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/meilahden-psykiatriset-poliklinikat/Sivut/Työkyvyntutkimuspoliklinikka.aspx

Kaisu Paulanto

Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus osana psyykkisen työkyvyn arviointia

Kaisu Paulannon ja Helena Galkin-Jokisen esitysten jälkeen ohjelmaan on varattuna vartin verran keskusteluaikaa psyykkisen työkyvyn arvioinnista.

45mins

Kaisu Paulanto

PsL, neuropsyk. erikoispsykologi. HUS, akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja

Sanna Sinikallio

Terveyskäyttäytymisen logiikkaa: ”Kyllä mä tiedän, mutta mä en tee niin”

Sanna Sinikallio työskentelee yliopistonlehtorina. Hän on toimittanut keväällä 2019 ilmestyneen kirjan Terveyden psykologia. Monien terveysongelmat olisivat ratkaistavissa muuttamalla terveyskäyttäytymistä. Miksi emme kuitenkaan aina toimi rationaalisesti ja harkitusti?

45mins

Sanna Sinikallio

PsT, dos., terveyspsykologian erikoispsykologi

https://www.ps-kustannus.fi/Sanna-Sinikallio/Terveyden-psykologia.html

Irma Karila & Jyrki Tuulari

Skeematerapian ytimet: skeemamoodit ja niiden kanssa työskentely

Skeematerapia pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Esitykseen sisältyy simulaatio tuolityöskentelystä. Puhujat ovat kirjoittaneet Skeemapsykoterapia käytännössä -oppaan (v. 2017). Esityksen pituus 50 min.

45mins

Irma Karila & Jyrki Tuulari

PsT, psykoterapeutti & PsM, kognitiivinen psykoterapeutti (VET)

https://luote.fi/julkaisut

Haastattelu + keskustelu: Hyvä – paha yhteisö ja yhteenkuulumisen tarve

Psykologisiin perustarpeisiin kuuluu tarve kuulua ryhmään, olla yhteisön jäsen. Tähän teemaan pureudutaan haastattelun ja yleisökeskustelun kautta. Haastateltavina ovat Pia Puolakka (psykologi, psykoterapeutti) ja Joonas Pörsti (FM, toimittaja, toimituspäällikkö). Pia Puolakka toimii myös Uskontojen uhrien tuki (UUT) ry:n puheenjohtajana. UUT on poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä. Joonas Pörsti sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon v. 2018 kirjastaan "Propagandan lumo. Sata vuotta mielten hallintaa." Keskustelua vetää psykologi Aleksi Jalava. Maksimi 80 osallistujaa. Ohjelmaan on varattuna aikaa 1 h.    

45mins

Haastattelu + keskustelu: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen

Tiesitkö että Psykologiliitolla on Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) määräaikainen työryhmä (v. 2017 - 19)? Työryhmän tarkoituksena on kartuttaa tietoa ja osaamista SSM-teemoista. Keskustelua on alustamassa SSM-työryhmän jäseniä. Osallistujilta (maksimi 80) tullaan myös pyytämään ennakkokysymyksiä syys-lokakuun aikana. Keskustelua vetää psykologi Aleksi Jalava. Ohjelman pituus 1 h 30 min.

45mins

Paneelikeskustelu messuteemasta Terve – normaali – sairas?

Paneelin pj:na psykologi Aleksi Jalava. Keskustelijoina Annarilla Ahtola (Psykologiliiton pj), Anu Kokkonen (SPOL ry), Aku Kopakkala (psykologi), Sari Kujanpää (psykologi, psykoterapeutti VET) ja Emiliano Muzio (PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti). Keskustelun pituus 1 h 15 min.

45mins

Kirsi Mylly

Motivaatio johtamisen taustalla

Mikä esimiestyössä vetää puoleensa? Mitä vahvistaa jos tähtäät esimiesuralle? Entä millaista esimiespotentiaalia tulevaisuudessa tarvitaan? LEAMO (Leadership Motivation Inventory) on itsearviointikysely, joka tarjoaa työkalun esimiespotentiaalin kartoitukseen motivaation näkökulmasta. Leamoa voidaan hyödyntää mm. johtamisen kehittämisessä, coachingissa, arvioinnissa ja työterveyshuollossa.

45mins

Kirsi Mylly

Kirsi Mylly on työ- ja organisaatiopsykologiaan perehtynyt psykologi (PsM), hän toiminut 15 vuotta konsultoinnin, henkilöarvioinnin ja johtamisen kehittämisen parissa. Hän työskentelee johtamisen kehittämiseen keskittyvässä Voltti Management Oy:ssä sekä työterveyspsykologina.

https://volttimanagement.fi

Kirsi Räisänen

Ylisuorittaminen työelämässä

Ylisuorittaminen on hyvin tavallinen ilmiö työelämässä ja usein se muodostaa koko elämän läpitunkevan uuvuttavan toimintamallin, skeeman. Tässä esityksessä ylisuorittamista työelämässä tarkastellaan kognitiivisen psykoterapian ja skeemapsykoterapian viitekehyksistä, jotka auttavat ymmärtämään ja käsitteellistämään ongelmaa. Kognitiivinen psykoterapia ja skeematerapia tarjoavat myös tehokkaita työtapoja ylisuorittajien hoitoon ja nämä työtavat esitellään käytännönläheisesti. 

45mins

Kirsi Räisänen

LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti

Jaakko Sahimaa

Kohti merkityksellisempää työelämää

Ajankohtaisten tutkimusten mukaan ihmisten kaipuu kokea oma työnsä mielekkäänä ja merkityksellisenä on kasvanut ja kasvaa yhä. Mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemus on ihmisen psykologinen perustarve. Tulevaisuudessa organisaatiot, joita osataan johtaa merkityksen luomisen kautta, houkuttelevat ja sitouttavat parhaat työntekijät osaksi omia kasvutarinoitaan. Siksi merkityksellisyys ja merkityksen johtaminen on yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta yksi tulevaisuuden menestystekijä. Miten mielekkyyden ja merkityksellisyyden tarve otetaan työelämässä huomioon?

45mins

Jaakko Sahimaa

Organisaatiopsykologi, tuotantotalouden DI. Jaakko Sahimaa on Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja, työskentelee organisaatiopsykologina ja valmistelee kirjaa merkityksen johtamisesta.

https://www.jaakkosahimaa.fi

Taija Stoat

Manipuloivan käytöksen tunnusmerkkejä työyhteisössä

Ero normaalin, sosiaalisesti suotavan käytöksen ja manipulatiivisen käytöksen välillä on hiuksenhieno. Manipulointiyrityksiä on usein vaikea tunnistaa, sillä manipulatiiviset henkilöt osaavat luoda itsestään vilpittömän kuvan. Taijalla on pitkä työkokemus henkilöarviointityöstä, lisäksi hän on toiminut mm. kriminaalipsykologina. Hänellä on erityisosaamista riskeihin liittyvien persoonallisuuspiirteiden ja manipulaation tunnistamiseen vuorovaikutuksessa. Esityksen pituus 60 min.

45mins

Paikka

Kongressikeskus Dipoli sijaitsee Espoon Otaniemessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Dipoliin pääsee metrolla Helsingin keskustasta noin 10 minuutissa (Aalto-yliopisto). Metroasemalta on noin 500 metrin kävelymatka.

Osoite

Otakaari 24
02150 Espoo

Lisätietoja

Majoitus

Tapahtumaan on varattuna majoituskiintiö Espoon Radisson Blu Hotelliin sekä Sokos Hotel Tapiola Gardeniin ajalle ke 6.11.–to 7.11.2019.

Espoon Radisson Blu Hotel sijaitsee Otaniemessä meren rannalla.
Hotellilta on matkaa Dipoliin vain 150 metriä.

https://www.radissonblu.com/fi/hotelli-espoo

Sokos Hotel Tapiola Garden sijaitsee Tapiolassa. Tapiolan metroasema on Aalto-yliopiston metroasemalta seuraava asema Helsingin suuntaan.

https://www.sokoshotels.fi/fi/espoo/sokos-hotel-tapiola-garden

Radisson Blu Espoo
Kuva: Radisson Blu Hotel Espoo

Huonehinnat yhdeltä yöltä, 6.-7.11.2019
Standard 1 hh/ 140 €/ yö
Standard 2 hh/ 160 €/ yö

Huonehintaan sisältyy buffetaamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, WiFi ja ALV.
Hinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja / bonusta.

Miten varaan huoneen?
Jokainen varaa huoneensa itse.

Sokos Hotel Tapiola Garden
Puhelin: 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: if.kosnull@sletoh.sokos
Majoituskiintiön varaustunnus on Psykologimessut 2019, mainitsethan kiintiön varausta tehdessäsi!
Varauskoodi netissä BPsykologimessut2019

Radisson Blu Hotel Espoo
Puhelin: 020 1234 700 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: moc.ulbnossidarnull@dnalnif.snoitavreser
Majoituskiintiön varaustunnus on Psykologimessut 2019, mainitsethan kiintiön varausta tehdessäsi!
Varauskoodi netissä 061119

Kiintiö on voimassa 9.10.2019 saakka.

ILMOITTAUDU

Psykologiliiton, Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys ry:n, Psykologisen Seuran tai TOP ry:n jäseniä koskee jäsenhinta.
Opiskelijahinta koskee Psykologiliiton jäsenrekisterissä opiskelijana olevia. HUOM. Opiskelijahintaan EI sisälly lounas, koska Dipolista voi ostaa Kelan tukeman, opiskelijahintaisen lounaan.
Hintaan sisältyy alv 24 % , lounas (ei-opiskelijoille) ja kahvi/päivä.
Ennakkohinta on voimassa 31.8.2019 saakka.

NÄYTTELY

Tervetuloa näytteilleasettajaksi!

Yhdeksättä kertaa järjestettävät Psykologimessut järjestetään tänä vuonna kongressikeskus Dipolissa, Espoossa.
Ammattitapahtuman tavoitteena on koota paikalle 400 psykologia ja muita aiheesta kiinnostuneita lähialojen ammattilaisia.

Kuinka voit olla esillä?

Näytteilleasettajapaikka maksaa 300 €/päivä (+ alv 24 %). Paikkaan sisältyy maksutta pöytiä (140 x 40 cm ja/tai pyöreä pystypöytä, halkaisija 60–70 cm, korkeus 100–110 cm), langaton netti (Aalto Open) ja jatkojohto.

Voit varata paikan yhdeksi tai kahdeksi päiväksi.

Miten varaan paikan?

Voit tehdä varauksen lähettämällä sähköpostia os. if.efergohnull@sutuluok. Laskutamme varausmaksuna puolet näytteilleasettajapaikan hinnasta, toisen puolen laskutamme tapahtuman jälkeen.

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin tapahtumaa koskeviin kyselyihin. Meidät tavoittaa klo 8.30 – 16.00. Kesä-elokuussa klo 8.30 – 15.00.
Helvi p. 040 5419 220
Katja p. 040 456 0598