Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Neuropsykologian perusteet - ammatillinen täydennyskoulutus lasten kanssa työskenteleville psykologeille (15 op)

Jaa

Koulutus on täynnä.

Neuropsykologian perusteet - ammatillinen täydennyskoulutus lasten kanssa työskenteleville psykologeille (15 op)
Kuvaus Täydennyskoulutus tarjoaa perustietoa neuropsykologiasta psykologeille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1) saa tietoa tunnistaakseen kehityksellisiä erityisvaikeuksia ja oppimisvaikeuksia 2) saa tietoa diagnostisista menetelmistä kognitiivisten taitojen/kehityksen arviointia varten 3) saa tietoa tukitoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta lapsen arkiympäristössä.

Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa ke 17.4.2024 klo 10.00, jolloin tälle sivulle avautuu ilmoittautumislinkki. Tästä linkistä näet ilmoittautumislomakkeen kaikki kysymykset ennakkoon.
Paikkoja 40 paikkaa
Ohjelma Ohjelma
Vuosien 2024–2025 täydennyskoulutus koostuu kahdeksasta opetusjaksosta ja etätehtävistä. Opetusjaksot ovat, yhtä lukuunottamatta, kaksipäiväisiä. Koulutus alkaa syyskuussa 2024, päättyy joulukuussa 2025.

Koulutus toteutetaan etänä, Zoomin kautta. Jos työnantaja ei salli Zoomin asennusta, mukaan voi liittyä pelkällä internet-selaimella.
Tämä vaihtoehto toimii Googlen CHROME-selaimella.
Opetusjaksoja ei tallenneta.
Koko koulutuksen ajan aineistojen jakamiseen, välitehtävien tekemiseen ja tiedotukseen käytetään VivaEngage-oppimisalustaa.

Koulutuksen alussa on tentti kirjasta:
Ahonen T, Aro M, Aro T, Lerkkanen M-K & Siiskonen T. (toim.): Oppimisen vaikeudet. NMI 2019.

Koulutuksessa perehdytään neuropsykologian osa-alueisiin opetusjaksojen ja oheistehtävien avulla. Oheistehtävät tehdään sähköisen oppimisympäristön kautta, pienryhmissä seminaaripäivien jälkeen annettujen aikataulujen mukaisesti. Oheistehtävät on suunniteltu siten, että ne hyödyttävät osallistujien työarkea.

Tästä linkistä saat koko koulutuksen perustiedot 1-sivuisena pdf:nä.

Opetusjaksot, yht. 15 pv
I 5.–6.9.2024 Neuropsykologinen viitekehys lasten arvioinnissa ja kuntoutuksessa
II 7.–8.11.2024 Neuropsykiatria I: Neuropsykiatrian perusteet ja toiminnalliset häiriöt sekä neuropsykologinen kuntoutus
III 16.–17.1.2025 Lukivaikeudet, kielelliset erityisvaikeudet ja muistin ongelmat
IV 20.–21.3.2025 Neuropsykiatria II: Tarkkaavuus, itsesäätelytaidot ja toiminnanohjaus
V 5.–6.6.2025 Matematiikan oppimisvaikeudet ja visuaaliset erityisvaikeudet
VI 25.8.2025 Neuropsykiatria III: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja kehitysvammaisuus
VII 2.–3.10.2025 Neuropsykiatria IV: Autismikirjon häiriö, Tourette ja tilannekohtainen puhumisen vaikeus
VIII 4.–5.12.2025 Lastentauteihin ja -neurologiaan liittyviä teemoja

Kouluttajat vaihtelevat jaksokohtaisesti. Ohjelmamuutokset mahdollisia!
Hinta 3 000,00 € + ALV 24% = 3 720,00 €
Peruutuskulut Ilmoittautumisajan umpeuduttua peruutuskulut ovat seuraavat:
  • 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
  • 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä ennen koulutuksen alkua.
Laskutus Lasku lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen.
HUOM. Mikäli maksat koulutuksen itse/oman yrityksesi kautta, laskun maksuaika on 7 pv.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 22.05.2024
Lisätietoja Kenelle?
Osallistujilta vaaditaan vähintään kaksi vuotta kliinistä työkokemusta psykologin tehtävissä terveydenhuollossa tai muulla alalla, joka edellyttää kokemusta perusarviointimenetelmien käytöstä lasten ja/tai nuorten yksilötutkimuksissa. Työkokemuksella tarkoitetaan valmistumisen jälkeistä työkokemusta, joka on kertynyt koulutuksen alkamiseen (5.9.2024) mennessä.
Lisäksi koulutukseen osallistuminen edellyttää aktiivista työssäoloa, jotta osallistuja kykenee tekemään oheistehtävät.
Nämä kriteerit täyttäneet psykologit valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, korkeintaan 40 osallistujaa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa ke 17.4.2024 klo 10.00. Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2024 klo 14.00.
Ennakkoilmoittautumisia ei vastaanoteta. Ilmoittautua voi ainoastaan verkkosivujen kautta, ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeessa kysytään minä vuonna ja mistä yliopistosta olet valmistunut psykologiksi sekä työhistoriaa.
Tästä linkistä näet lomakkeen kaikki kysymykset ennakkoon.

Tämä alan asiantuntijoiden antama systemaattinen koulutus ei suoraan anna mitään pätevyyttä. Koulutuksen suorittamisesta voi olla myöhemmin hyötyä, jos opiskelija haluaa hakeutua esim. erikoispsykologikoulutukseen.

Koulutus toteutetaan yhdeksännen kerran.

Koulutuksen vastuuhenkilöt
Kaisa Peltomaa PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, KELA:n vaativan erityistason pätevyys, neuropsykologian työnohjaaja­ ja kouluttajapätevyys, kognitiivinen psykoterapeutti
Mia Dufva Helenius PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja


Osallistumismaksu
on jaettavissa kahdelle eri vuodelle, kunkin opiskelijan kanssa
erikseen sovittavan maksuaikataulun ja -erien mukaan.
Kenelle
  • psykologi
Kouluttajat
Mia Dufva Helenius
PsT, neuropsyk. erikoispsykologi, keh.- ja kasv.psykologian erik
Kaisa Peltomaa
PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, KELA:n vaativan erityistason pätevyys, neuropsykologian työnohjaaja­ ja kouluttajapätevyys, kognit. psykoterapeutti