Tule messuille

– ajankohtaisia aiheita, työtapoja ja -välineitä

Psykologimessut 2017

Psykologimessut 2017 on usean järjestäjän yhteistapahtuma, jonne ovat tervetulleita psykologien lisäksi kaikki aiheesta kiinnostuneet lähialojen ammattilaiset.
Järjestäjinä Hogrefe Psykologien Kustannus, Suomen Psykologiliitto, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys, TOP ry, Suomen Psykologinen Seura ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto.

Lapset ja perhe

Interventioita vanhemmuuden ja lasten hyvinvoinnin tukemiseen.

Aikuiset

Arviointiin, diagnostiikkaan, kuntouttamiseen ja terapiaan liittyviä aiheita.

HR ja työterveys

Työterveyspsykologiaan, johtamiseen ja työssä jaksamiseen liittyvät aiheet ohjelmassa pe 10.11.

Kysyttävää tapahtumasta?

Otathan yhteyttä Hogrefe Psykologien Kustannukseen
Helvi p. 040 5419 220 / Katja p. 040 456 0598 / s-posti: if.efergohnull@sutuluok

PUHUJAT

Puhumassa eturivin asiantuntijoita, teorian kautta käytäntöön. Tässä esimerkkejä:

plus

Heli Heiskanen

plus

Jarkko Rantanen

plus

Saara Salo

plus

Jan-Henry Stenberg

OHJELMA

Esityksen kesto on 45 min, ellei toisin mainita.

Kaikille yhteinen osuus

To
9.00–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00–10.30 Messujen avaus/ järjestäjät
10.30–10.45 Hillitte ittes – näkökulmia kasvatuksen ja tunneilmaisun historiaan
Outi Reinola-Kuusisto, psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja
To päättyy klo 17.00

Pe
Vain perjantaihin osallistuville ilmoittautuminen klo 8.30–9.00
Iltapäiväkahvi klo 13.00–13.45
Pe päättyy klo 15.00

Taina Laajasalo

Lasten ja nuorten tunnekylmyys ja varhainen puuttuminen

PsT Taina Laajasalo on Helsingin yliopiston oikeuspsykologian dosentti. Hän on tällä hetkellä virkavapaalla toimestaan HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä ja toimii tieteellisenä päätoimittajana Kasvun tuki -tietolähteessä, joka levittää tietoa lasten ja perheiden tukemiseen suunnatuista työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

45mins

Taina Laajasalo

on mukana tutkimushankkeessa, jossa on tutkittu tunnekylmiä piirteitä suomalaisnuorten aineistossa.

https://www.researchgate.net/publication/308739248_Victimization_and_psychopathic_features_in_a_population-based_sample_of_Finnish_adolescents

Mikko Peltola

Tunteiden havaitseminen vauvaiässä: miten se kehittyy ja mistä se kertoo?

PsT, dos. Mikko Peltola tutkii lapsuusiän sosiaalista ja emotionaalista kehitystä Tampereen yliopistossa. Sosiaalisten signaalien havaitseminen on keskeinen taito ihmisten vuorovaikutuksessa. Kuva: Jonne Renvall

45mins

Mikko Peltola

HIP-Lab - Human Information Processing -laboratoriossa tutkitaan sosiaalisesti merkityksellisen informaation havaitsemisen mekanismeja, erityisesti kasvojen havaitsemiseen liittyviä ilmiöitä.

http://www.uta.fi/yky/en/research/hip.html

Hannele Tommo

Alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen arvioinnista

Neuropsykologi Hannele Tommo on mukana Hogrefen PikkuKesky-menetelmän kehittämisryhmässä.

45mins

Hannele Tommo

PikkuKeskyllä saadaan tarkka kuvaus ja jäsennys lapsen toiminnanohjauksesta päivähoidon tilanteissa. Pikku-Kesky on psykologin ja/tai lääkärin käyttöön. Arvioitu ilmestymisaika 11/2017

Suvi Nieminen

Itsesäätelytaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa – menetelmänä MindUP

Pieni Oppiva Mieli (POM) -tutkimushankkeessa sovelletaan varhaiskasvatuksen MindUP™-opetusohjelmaa, joka perustuu neurotieteen ja positiivisen psykologian lähestymistapoihin. Esityksen kesto 30 min.

30mins

Suvi Nieminen

KM Suvi Nieminen on mukana tutkimushankkeessa, jossa arvioidaan päiväkotiryhmissä toteutettavan MindUP™-opetusohjelman vaikutusta lasten keskittymiseen, stressin säätelyyn, tarkkaavaisuuteen, sosiaalisiin- ja rauhoittumisen taitoihin.

https://pienioppivamieli.com/tietoja/

Niina Junttila

Miten tunnistaa yksinäinen lapsi ja nuori ajoissa?

Kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila työskentelee Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksella, Opettajankoulutuslaitoksella ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksella. Hän on tutkinut lasten ja nuorten yksinäisyyttä useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa.

45mins

Niina Junttila

on kirjoittanut kymmenien tieteellisten julkaisujen lisäksi lasten ja nuorten yksinäisyydestä kertovan suuren yleisön tietokirjan Kavereita nolla.

http://www.kirja.fi/kirja/niina-junttila/kavereita-nolla/9789513181659/

Marjukka Pajulo

Uusia raskausaikaisia interventio- ja preventiovälineitä vanhemman mentalisaation ja sikiö-kiintymyksen vahvistamiseen

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, varhaislapsuuden psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ja tutkija Marjukka Pajulo työskentelee Turun yliopistossa. Hän on mukana useissa hankkeissa, joissa kehitetään uusia mentalisaation arviointimenetelmiä, vanhemman varhaiseen mentalisaatioon suunnattuja interventio- ja preventiomalleja ja tutkitaan niiden vaikuttavuutta. Esityksen kesto 30 min. Esityksen aluksi Saara Salo pitää 10 min intron mentalisaatioteorian viemisestä käytäntöön vanhempien ja perheiden pariin.

45mins

Marjukka Pajulo

on julkaissut varhaisesta vanhemmuudesta useita kymmeniä artikkeleita kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä lehdissä. Toimittajana mm. arvostetussa kansainvälisessä tieteellisessä kirjassa ”Parenting and Substance Abuse” (Oxford University Press 2013).

Saara Salo

MBT-F-perheinterventiomallin pilotoiminen HYKS lastenpsykiatriassa

Vanhemman mentalisaatiokyvyllä – kyvyllä ymmärtää lasta ja suhdetta lapseensa, on osoitettu olevan suuri merkitys hyvän vuorovaikutussuhteen rakentumisessa ja lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. MBT-F- = Mentalization-Based Treatment for Families. Perheinterventiomalli keskittyy alle kouluikäisiin lapsiin. Esityksen kesto 30 min.

30mins

Saara Salo

PsT, psykoterapeutti, Theraplay-kouluttaja/työnohjaaja Saara Salo työskentelee HYKS lastenpsykiatriassa ja pitää yksityisvastaanottoa.

Mirjam Kalland, Johanna Sourander

Vahvuutta vanhemmuuteen – ennaltaehkäisevät perheryhmät vauvavaiheessa

Lastenpsykoterapeutti, dosentti Mirjam Kalland ja KM, erityissuunnittelija Johanna Sourander ovat molemmat kehittäneet ja tutkineet MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämallia, joka on kehitetty kunnille vauvaperheiden tueksi. Malli perustuu Yalen yliopistossa kehitettyyn mentalisaatio- ja kiintymyssuhdeteorioihin pohjautuvaan Parents first -menetelmään. Esityksen kesto 30 min.

30 mins

Mirjam Kalland, Johanna Sourander

Åse Fagerlund

Vanhemmuuden ja lasten hyvinvoinnnin vahvistaminen positiivisen psykologian menetelmin

FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Åse Fagerlund vetää Folkhälsanissa alakouluikäisille suunnattua Vahvuudet, ilo ja myötätunto –projektia.

45mins

Åse Fagerlund

Vahvuudet, ilo ja myötätunto -projektin tavoitteena on kokonaisvaltaisesti lisätä vanhempien, lasten ja kouluhenkilökunnan hyvinvointia positiivisen psykologian menetelmin.

http://www.folkhalsan.fi/gladje

Outi Reinvall

Lasten ja nuorten autismikirjon häiriöt ja niiden tunnistaminen

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Outi Reinvall työskentelee HUS lastenneurologialla Lasten autismipäiväkeskuksessa ja valmistelee väitöskirjaa autismikirjon häiriöistä Helsingin yliopistossa. Autismikirjon häiriöiden diagnostiset menetelmät (ADI-R ja ADOS-2) sekä neurokognitiivinen suoriutuminen ja psykiatriset liitännäisoireet autismikirjon häiriöissä ovat Reinvallin erityisosaamista.

45mins

Outi Reinvall

Camilla Hagelstam, Kaisa Kanerva

Lasten sosiaalisten taitojen arviointi IDS-2:ssa

PsL , kehitys- ja kasvatusalan erikoispsykologi Camilla Hagelstam ja psykologi, neuropsykologiaan erikoistuva Kaisa Kanerva ovat mukana Hogrefen IDS-II-testin suomenkielisen version kehittämisryhmässä (Intelligence and Development Scales for Children and Adolescents).

45mins

Camilla Hagelstam, Kaisa Kanerva

IDS-2 on ensimmäinen Suomeen saatava laaja kognitiivisen ja kehityksen arvioinnin menetelmä, jossa tulee olemaan kattavat normit 5–20-vuotiaille. Testistö koostuu 30 osatestistä, joista 3 keskittyy sosio-emotionaalisen kompetenssin arviointiin. Testi on psykologien, toiminta- ja puheterapeuttien käyttöön.

Hanna Lampi

Kokemuksia koira-avusteisesta terapiasta lasten ja nuorten kanssa

Erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti, Theraplay-kouluttaja/työnohjaaja Hanna Lampi on erikoistunut lasten ja nuorten toimintaterapiaan.

45mins

Hanna Lampi

käyttää koira-avusteista terapiaa lasten- ja nuorten toimintaterapiassa sekä perheterapiassa.

Jan-Henry Stenberg

Mitä psykologin tulisi tietää väkivallanteosta haaveilevan arvioinnista?

PsT, VET kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg toimii HYKS psykiatrian linjajohtajana. Stenbergillä on vuosien kokemus erilaisten uhkien arvioinnista ja hän on toiminut aiheen tiimoilta viranomaisten asiantuntijana.

45mins

Jan-Henry Stenberg

Mervi Jehkonen

Milloin, miten ja kenen on syytä tutkia muistia?

PsT, neuropsykologian dosentti Mervi Jehkonen opettaa Tampereen yliopistossa ja pitää yksityisvastaanottoa. Muistitutkimukset ovat Jehkosen erityisosaamista.

45mins

Mervi Jehkonen

Mikko Heimola, Mona Sotaniemi

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden neuropsykologinen tutkiminen

FT, psykologi Mikko Heimola ja PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Mona Sotaniemi työskentelevät HYKS psykiatriassa. Esityksessä käydään läpi tutkimiseen liittyviä haasteita ja esitetään niihin käytännön ratkaisuja.

45mins

Mikko Heimola, Mona Sotaniemi

Pyynnöt maahanmuuttajille tehtävistä psykologintutkimuksista ovat lisääntyneet. Käytettävät menetelmät on kehitetty ja normitettu kantaväestölle, siksi vaihtelevista taustoista tulevien maahanmuuttajien kognitiivisten toimintojen arviointi asettaa omat haasteet.

Vojna Tapola

Radically Open-Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT)

PsT, VET kouluttajapsykoterapeutti Vojna Tapolan erityisosaaminen liittyy itsensä vahingoittavan käyttäytymisen ja persoonallisuushäiriöiden arviointiin ja hoitoon. Tapola opettaa kliinistä psykologiaa Itä-Suomen yliopistossa ja toimii yksityisenä konsulttina.

45mins

Vojna Tapola

RO-DBT on uusi, tehokas hoitomuoto ylitunnollisten, tunteitaan ylikontrolloivien ja joustamattomien henkilöiden auttamiseen.

http://www.radicallyopen.net/about/

Katja Myllyviita

Viha ja pelko ja omien rajojen tunnistaminen

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita toimii yksityisenä psykoterapeuttina. Aiemmin Myllyviita on työskennellyt nuorisopsykiatrian poliklinikalla, perheneuvolassa sekä nuorten ammatinvalintapsykologina.

45mins

Katja Myllyviita

on myös tietokirjailija. Hänen uusin kirjansa Tunne tunteesi ilmestyi vuonna 2016.

https://verkkokauppa.duodecim.fi/6537.html

Satu Pihlaja

Miten tunteita voi käsitellä etänä?

Monia psykologian asiakaspalveluita voi viedä verkkoon, mutta miten se tehdään? Mitä erityisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia etäisyys luo vuorovaikutukseen? Psykologi, psykoterapeutti, valmentaja Satu Pihlaja on ollut kehittämässä HUS:n nettiterapioita ja kouluttanut nettiterapeutteja.

45mins

Satu Pihlaja

Marja-Leena Haavisto

Kognitiivisten testien uudet sanalliset luokitukset

Lausuntojen kirjoittaminen ja testituloksista muille ammattiryhmille viestiminen on olennaista psykologin työssä. Kognitiivisten testien tulosten sanallisia kuvauksia ja niiden käyttöön liittyviä ohjeita päivitetään parhaillaan Psykologiliiton testilautakunnassa. PsL, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Marja-Leena Haavisto työskentelee Hogrefe Psykologien Kustannuksessa tuotekehityspäällikkönä. Esityksen kesto 30 min.

45mins

Marja-Leena Haavisto

kuuluu testilautakuntaan. Testilautakunta on Psykologiliiton ja Psykologisen Seuran perustama ryhmä, jonka tehtävänä on kerätä tietoja psykologien käyttämistä tutkimusmenetelmistä, suunnitella testien kehittämistä ja toimia asiantuntijana testeihin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa.

http://www.psyli.fi/psykologiliitto/testilautakunta

Satu Pihlaja

Vinkkejä ja harjoituksia etäneuvontaa, -ohjaus ja -auttamistyötä tekeville

Käytännön harjoituksia etäneuvontaa, -ohjaus ja -auttamistyötä tekeville. Psykologi, psykoterapeutti, valmentaja Satu Pihlaja on ollut kehittämässä HUS:n nettiterapioita ja kouluttanut nettiterapeutteja.

45mins

Satu Pihlaja

Mari Kantanen

Aikuispsykiatristen potilaiden neuropsykologisten ongelmien tunnistaminen

PsL, neuropsykologin erikoispsykologi Mari Kantanen työskentelee neuropsykologina HYKS psykiatriassa, aikuispsykiatrisella tutkimus- ja hoito-osastolla. Kliinisessä työssä keskeisenä on neuropsykologian viitekehys sekä psykiatrisen neuropsykologian tuntemus.

45mins

Mari Kantanen

Kristiina Relander-Syrjänen

Äkillisestä aivovauriosta kuntoutumisen haasteita

Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi Kristiina Relander-Syrjänen suomensi v. 2016 Hogrefen julkaiseman Aivotyökirjan (Trevor Powell: Brain Injury Workbook). Esityksen kesto 30 min.

45mins

Kristiina Relander-Syrjänen

Aivotyökirja toimii äkillisestä aivovauriosta kuntoutuvien ja kuntouttajien lähde- ja harjoituskirjana. Kirjan harjoitukset tähtäävät oiretiedostuksen kehittämiseen ja parempaan sopeutumiseen.

http://www.hogrefe.fi/index?product_id=918

Arto Pietikäinen

Hyväksymisen ja omistautumisen tasapaino tukena elämänkriisissä

Kognitiivinen käyttäytymisterapiaan suuntautunut työterveyspsykologi, psykoterapeutti Arto Pietikäinen on erikoistunut käyttämään työssään etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapiaa.

45mins

Arto Pietikäinen

on kirjoittanut HOT-terapiasta neljä kirjaa, joista uusin ilmestyy syksyllä 2017.

http://www.joustavamieli.com/

Jaakko Seikkula

Psykoosien psykososiaalinen hoito

PsT, professori, VET perheterapeutti Jaakko Seikkula toimii psykoterapian professorina Jyväskylässä. Lisäksi hän on Lapin yliopiston psykologian dosentti. Seikkulan erityisalueena ovat verkostoterapeuttiset sovellukset erityisesti vaikeimmissa psyykkisissä kriiseissä. Esityksen kesto 75 min. Kuva: Kim Petrell

45mins

Jaakko Seikkula

Heli Heiskanen

Erityisherkkä vai erityisen stressaantunut?

Työterveyspsykologi Heli Heiskanen toimii kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja stressinsäätelyn kouluttajana. Kuva: Sabrina Bqain

45mins

Heli Heiskanen

on kirjoittanut tietokirjan erityisherkkyydestä, ihmisille jotka tunne- ja aistiherkkyytensä vuoksi saattavat ylikuormittua tavallista nopeammin.

http://heliheiskanen.fi

Ronnie Grandell

Itsemyötätunto avuksi perfektionismin ja riittämättömyyden hoitoon

Ronnie Grandell on työterveyspsykologi, sertifioitu executive coach ja tietokirjailija, joka on käynyt myötätuntokeskeisen psykoterapian koulutuksissa Englannissa perustaja Paul Gilbertin johdolla.

45mins

Ronnie Grandell

on kirjoittanut ensimmäisen suomalainen teoksen itsemyötätunnosta.

http://www.kirja.fi/kirja/ronnie-grandell/itsemyotatunto/9789513183370/

Kimmo Feldt

Derailment – Kun tunteet menevät yli

Henkilöarvioinnissa on viime vuosina pyritty menestystekijöiden lisäksi kartoittamaan myös epäonnistumistekijöitä. Dysfunktionaalisten piirteiden arviointi onkin ensiarvoisen tärkeää. Piirteet nousevat esiin erityisesti kun tunteiden intensiteetti on korkea; seuraukset voivat olla vakavat. Mitä nämä piirteet ovat ja voiko niitä arvioida?

45mins

Kimmo Feldt

on stressin psykofysiologiasta väitellyt psykologian tohtori. Hän on toiminut asiantuntija-, esimies- sekä johtotehtävissä henkilöarvioinnin kentällä, tällä hetkellä Managing Partnerina johdon konsultoinnin yrityksessä Fennos Associates.

Jarkko Rantanen

Tunteiden johtaminen työelämässä

Psykologi, valmentaja, tietokirjailija ja yrittäjä Jarkko Rantasen erikoisosaamisalueena on työelämän tunteet.

45mins

Jarkko Rantanen

on työskennellyt pitkäjänteisesti tunnejohtamisen ja tunnetaitojen parissa ja kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa.

https://shop.almatalent.fi/vaikuta-tunteisiin.html

Paikka

Paasitorni sijaitsee Helsingin Siltasaaressa, Hakaniemen torin vieressä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Helsinki Congress Paasitorni

Osoite

Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki

Lisätietoja

Majoitus

Hotel Scandic Paasi sijaitsee kongressikeskus Paasitornin yhteydessä (Paasivuorenkatu 5 b).

 

ILMOITTAUDU

Netti-ilmoittautuminen on päättynyt.
Voit ilmoittautua tapahtumaan vielä paikan päällä Paasitornissa, ilmoittautumistiskillä.

Psykologiliiton, Neuropsykologisen yhdistyksen, Psykologisen Seuran tai TOP ry:n jäseniä koskee jäsenhinta.
Opiskelijahinta koskee Psykologiliiton jäsenrekisterissä opiskelijana olevia.
Hintaan sisältyy alv 24 % ja kahvi/päivä.
Ennakkohinta on voimassa 31.8.2017 saakka.

NÄYTTELY

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Psykologimessuille 2017!

Yhdeksättä kertaa järjestettävät Psykologimessut on käytännönläheinen ammattitapahtuma, jonka tavoitteena on koota paikalle 400 psykologian ja lähialojen ammattilaista ympäri maata.

Kuinka voit olla esillä?

Näytteilleasettajille on varattuna 4 neliön ja 6 neliön ständejä.

Ständin hintaan sisältyy pöytiä (45 X 120 cm), tuoleja, sähkö, internet-yhteys ja 2 näytteilleasettajan kahvit.

Näytteilleasettajapaikat on loppuunmyyty!

Ständien hinnat
6 neliön ständi 700 e
4 neliön ständi 500 e

Hinta on molemmille päiville. Hintaan lisätään alv 24 %.
Laskutamme varauksen yhteydessä puolet ständin hinnasta varausmaksuna, jota ei palauteta.
Loppulasku lähetetään viikolla 43.

Miten varaan paikan?

Voit tehdä varauksen lähettämällä sähköpostia os. if.efergohnull@sutuluok

Näytteilleasettajapaikat on loppuunmyyty!

Kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin messuja koskeviin kyselyihin. Meidät tavoittaa klo 8.30 – 16.00. Kesä-elokuussa klo 8.30 – 15.00.
Helvi p. 040 5419 220
Katja p. 040 456 0598