Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Uudet menetelmät

NEO-PI-3

NEO-PI-3

Tarkoitus: Persoonallisuuden 5 pääulottuvuuden ja niiden alle ryhmittyvien 30 ala-faktorin tutkiminen

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön esimerkiksi työhönotossa, ammatinvalinnanohjauksessa, valmennuksessa, terapian tukena

SON-R 6-40 Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 6-40 Non-Verbal Intelligence Test

Tarkoitus: Lasten ja aikuisten kognitiivisten kykyjen arviointiin. Testin esittämiseen ei tarvita yhteistä puhuttua tai kirjoitettua kieltä, joten se sopii mm. tilanteisiin, jossa arvioitavalla on kuulovamma tai eri kulttuuritausta.

Soveltuvuus: Psykologien käyttöön

Conners CPT 3

Conners CPT 3

Tarkoitus: The Conners Continuous Performance Test 3rd Edition™ on tehtäviin perustuva tietokoneavusteinen tutkimusmenetelmä tarkkaavuusongelmien arviointiin. Menetelmää voidaan käyttää diagnosoitaessa ADHD:tä ja muita tarkkaavuushäiriöitä.

Soveltuvuus: Psykologien, lääkärien tai muun ammattiryhmän edustajien käyttöön

SPM-P -Sensory Processing Measure - Preschool

SPM-P -Sensory Processing Measure - Preschool

Tarkoitus: Lasten aistitiedon käsittelyn arviointi

Soveltuvuus: Toimintaterapeuteille

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely

CCC-2 -Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely

Tarkoitus: Lasten ja nuorten kommunikointivaikeuksien seulonta.

Soveltuvuus: Puheterapeuttien, psykologien, lastenlääkäreiden ja opettajien käyttöön.

Tulossa

EDI-3
Eating Disorder Inventory - 3

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3

Tarkoitus: Full Version: syömishäiriön seulontaan, syömishäiriöitä sairastaville ja seurantaan. Referral Form: syömishäiriön seulontaan

Soveltuvuus: Psykologien, psykiatrien, psykiatristen sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien (Referral Form) käyttöön.