Etusivu       Sisältö       Käyttö       Lataa materiaali       Koulutus       Askelettain


Pienin Askelin

Oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma päiväkotiin ja esikouluun

Pienin Askelin on uusi, päivitetty, versio Askeleittain-opetusohjelman päiväkoti- ja esikouluikäisten paketista. Pienin Askelin -ohjelmassa on otettu huomioon nelivuotiaita nuoremmat lapset.

Ohjelman uusi osa on oppimistaidot. Kasvattajille mallitetaan tuoreimpaan tutkimustietoon perustuen ja käytännönläheisesti, miten oppimistaitoja voidaan tukea. Tavoitteena on, että esikouluun ja kouluun siirtyvillä lapsilla on mahdollisimman hyvät valmiudet omaksua uusia asioita.

Pienin Askelin -ohjelmassa vanhemmat otetaan entistä tiiviimmin mukaan. Huoltajat saavat viikoittain kirjeitä ja Vanhempainlinkkejä, näin he tietävät tarkasti viikon teeman. Lisäksi vanhemmat saavat kotona harjoiteltavaksi viikkoteemaan sopivan leikin.

Sisältöalueet: Pienin Askelin -opetusohjelmassa on viisi jaksoa:
1. oppimistaidot
2. empatia
3. tunteiden säätely ja kaveritaidot
4. ongelmanratkaisu
5. (esi)kouluun siirtyminen

Viidennessä jaksossa harjoitellaan ja sovelletaan neljässä ensimmäisessä jaksossa opittuja taitoja. Jakson aikana lapset saavat kuvitella, miten he voivat hyödyntää oppimiaan taitoja uudessa ryhmässä. Sisällöt ovat erityisen keskeisiä silloin, kun esikoulu toimii koulun tiloissa.

Paketin sisältö:
• Opettajan opas
• Viikkoteemat-vihkonen
• Musiikki-CD
• 30 kuvakorttia
• 3 julistetta
• 4 kuuntelusääntökorttia
• 20 tunnekorttia

Pienin Askelin -ohjelmassa käytetään Askeleittain-ohjelmasta tuttuja käsinukkeja (Etana ja Pentu). Käsinukkeja voi edelleen ostaa erikseen; ne eivät sisälly Pienin Askelin -pakettiin.