Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

Kivun psykologian asiantuntijakoulutus

Jaa

Koulutus on päättynyt.

Kivun psykologian asiantuntijakoulutus
Kuvaus Koulutus tarjoaa kipuun ja kivun psykologiaan liittyvää uusinta teoreettista tietoa ja välineitä soveltaa tietoa psykologin työssä. Lisäksi koulutus sisältää kipupotilaiden psykologiseen tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien käytännön taitojen opiskelua.
Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut kykenee työskentelemään moniammatillisissa työryhmissä kivun psykologian asiantuntijoina. Koulutuksen sisältö perustuu IASP:n laatiman kivun psykologian erikoistumisohjelman kriteereihin.
IASP = International Association for the Study of Pain


Koulutus alkaa syykuussa 2016 ja päättyy toukokuussa 2018.
Paikkoja 20 paikkaa
Ohjelma Koulutuksen rakenne ja sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 op. Koulutus rakentuu seuraavasti:

Seminaarit, tutorryhmät ja kirjallisuuteen perehtyminen (16 op)
seminaarit
Seminaarit pidetään arkipäivisin, pääasiassa Helsingissä. Seminaareja on 1–2 / lukukausi. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12. Osa seminaareista on avoinna myös muille kuin erikoistumiskoulutuksen osallistujille.

tutorryhmät
Tutorryhmät kokoontuvat todennäköisesti Helsingin alueella, Oulussa, Seinäjoella ja
Kuopiossa. Tutorryhmätapaamisia on 1–3 /lukukausi.

kirjallisuus
Koulutukseen sisältyy sekä englannin- että suomenkielistä kirjallisuutta, jota käsitellään tutorryhmissä.

lopputyö (8 op)
Lopputyöhön saa ohjausta ensimmäisestä tutorryhmätapaamisesta lähtien.
Lopputyöt esitellään päätösseminaarissa. Lopputyö voi olla esimerkiksi Kipuviestissä julkaistava artikkeli kivun psykologian alalta.

valinnaiset opinnot (6 op)
Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi kivun psykologian alalta laadittava koulutusmateriaali, artikkeli tai kehittämishanke. Myös osallistuminen muiden järjestäjien koulutuksiin tai kongresseihin voidaan liittää valinnaisiin opintoihin.
Valinnaisten opintojen kustannuksista jokainen vastaa itse.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka kohtaavat työssään kipupotilaita ja työskentelevät esimerkiksi terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa, kuntoutuslaitoksessa, somaattisessa tai psykiatrisessa sairaalassa tai mielenterveystoimistossa.
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa.

Lisätietoja esitteestä!

Tästä linkistä voit lukea v. 2012-14 vastaavaan koulutukseen osallistuneiden psykologien ajatuksia koulutuksesta (1 s.).
Esite Lataa koulutuksen esite
Hinta 3 145,16 € + ALV 24% = 3 900,00 €
Peruutuskulut Ilmoittautumisajan umpeuduttua peruutuskulut ovat seuraavat:
  • 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
  • 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä ennen koulutuksen alkua.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 27.06.2016
Palautetta
Koulutus vastasi ennakko-odotuksiani 3,9 / 5
Koulutus oli hyvin toteutettu 4,0 / 5
Sisältö hyödynnättevissä työssäni 3,7 / 5
  • “Kivun mekanismeista tuli uutta tietoa. Paljon ajatuksia jäi itämään. Hienoa oli tavata myös muut kurssilaiset ja ohjaajat, oppimisilmapiiri vaikuttaa hyvältä.” -Karoliina Stepniewski
  • “Asiallista tietoa kivusta ja sen hoidosta.” -OUTI TAMMI
Lisätietoja HUOM Koulutukseen valittavien tulee olla opintonsa päättäneitä, valmiita psykologeja, jotka työskentelevät kipupotilaiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuun 2016 alussa. Kirjoitathan ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään miten aiot hyödyntää Kivun psykologian asiantuntijakoulutusta.

Koulutuksen järjestää Psykologiainstituutti PKOY yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n (SKTY) psykologitoimikunnan kanssa, joka vastaa koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toimii koulutuksen johtoryhmänä.
Anna Valjakka toimii koulutuksen johtajana.
Tutorryhmäohjaajina toimivat lisäksi PsL, terveyden erikoispsykologi Pauliina Soini (Oulu) ja PsM, psykoterapeutti Sisko Tuurinkoski (Seinäjoki).

Linkki SKTY:n verkkosivuille.

Kenelle
  • psykologi
Kouluttajat
Anna Valjakka
PsL, terveyden erikoispsykologi